Folk, Skrivit, Tyckt

Här är banken som storsatsar på att göra kunderna digitala

Foto: Optiway.se

Foto: Optiway.se

– Jag är precis hemkommen ifrån ett anförande på SPF Seniorerna i Sjöbo. Ett välbesökt sådant. Många bekräftar att behovet finns. Ett antal personer anmälde sitt intresse på plats och vill bli kontaktade framöver.

Åsa Hallén-Andersson.

Åsa Hallén-Andersson.

Så skriver Åsa Hallén-Andersson, projektledare för den digitala bankskola som snart drar i gång i full skala i Sparbanksskolans regi i Skåne, i en intervju med Nyfikengrå.

Det finns ”definitivt ett märkbart behov och efterfrågan” av digital kunskap bland Sparbanken Skånes kunder, menar hon. De digitala tjänsterna används för lite.

Nu ska fler kunder lära sig att utnyttja de digitala tjänsterna genom en omfattande utbildning, som ska bedrivas av bland annat bankens egna seniora anställda medarbetare.

Vad är det som gjort att ni satsat så stort?

-Den digitala utvecklingen och användandet av den går i rasande fart. Samhället är och blir till stor del allt mer teknikberoende. Tekniken är fantastisk – när den bemästras. Att göra just det, det vill säga bemästra den uppfattas kanske inte alltid lika lätt för alla.

Detta har jag både respekt och förståelse för. Kunskap öppnar många dörrar. Det är ofta okunskap och rädsla som bromsar oss att prova något nytt. Vi och våra medarbetare i Sparbanksskolan vill bidra till kunskapsspridning och en djupare förståelse för olika tillvägagångssätt och vilka kanaler som erbjuds.

Detta är fördelen med att ha kapitalstarka stiftelseägare – vi har möjlighet att göra denna satsning både för att vi kan och vill. Lennart Haglund som är ”pappa” till projektet känner starkt för sparbanksidén, vikten av att vara närvarande och bidra till den lokala utvecklingen på orten. Jag håller med honom! Vi i Sparbanksskolan vill i den mån vi kan ta ett ansvar för detta.

Hur stor del av de ickedigitala kunderna är seniorer?

-Sett till Sparbanken Skånes samtliga kunder i alla ålderskategorier använder sig idag 34 procent av olika digitala kanaler som finns. Vid årliga mätningar av kundnöjdhet vittnar dessa även om att det är de kunder som dessutom är mest nöjda med banken. En anledning till det är säkert att dessa kunder själv kan välja när de kan/ska utföra sina bankärenden – när som helst på dygnet. Man har sin egen bank ”på fickan”.

Hur ser responsen ut hittills?

Behovet och efterfrågan är definitivt märkbart. Vi har fått fördelen av att bli omskrivna och uppmärksammade i tidningar och radio vilket har gett ytterligare respons. Fantastiskt roligt!

Har ni gått ut till pensionärsföreningarna?

-Vår ambition är att kontakta alla föreningar som har ett samarbete med Sparbanken Skåne.

Vad säger man där?

-Jag är precis hemkommen ifrån ett anförande på SPF i Sjöbo. Ett välbesökt sådant. Många bekräftar att behovet finns. Ett antal personer anmälde sitt intresse på plats och vill bli kontaktade framöver.

Är pensionärer en särskilt angelägen grupp att få med sig?

-Vi kan alla bli bättre oavsett ålder. Att de som är något yngre ibland har lättare för att ta till sig tekniken är på grund av att de är födda och uppvuxen med den. Vi måste visa respekt för och ta hänsyn till de som inte har haft samma möjligheter, oavsett ålder.

Om de inte nappar i den utsträckning ni tänkt er, vad gör ni då?

-Vi upplever att behovet finns – om det skulle visa sig att intresset uteblir får vi naturligtvis ta ställning till hur vi går vidare.

Hur går det att rekrytera till de nya tjänsterna?

-Initialt vänder vi oss till medarbetare i Sparbanken Skåne som har för avsikt att ”trappa ner” och eventuellt går i tankar på att gå i pension. Sparbanken Skåne har många medarbetare som besitter en lång, djup och bred kunskap.

Det är däremot inte alla som är beredda att sluta arbeta helt.

Att erbjuda de medarbetarna en möjlighet att arbeta i en något mindre utsträckning samtidigt som deras kunskap och erfarenhet tas till vara på blir en winwin-situation för alla parter.

Vi kommer även att anställa och engagera yngre medarbetare som vill in på arbetsmarknaden och lära sig hur bank fungerar. Jag är övertygad om att ung entusiasm och lång erfarenhet blir en mycket bra kombination. Det ena behöver naturligtvis inte utesluta det andra.

När börjar första kursen?

-I skrivande stund håller vi på att ta fram ett bra utbildningsmaterial. Det är vår förhoppning att så snart det går göra några piloter för att prova vad som är bra och få till oss vad som kan göras bättre eller annorlunda.

Vad innehåller kursplanen?

-Liksom utbildningsmaterialet håller den på att sättas. Initialt kommer vi att rikta in oss på hur vi kan bli effektivare. Praktisk användning av internet-, mobil- och telefonbank. Dess olika funktioner och finesser – oavsett vilken teknisk utrustning du har tillgång till, dator, platta och/eller en smart telefon.

Hur du via ditt mobila Bank-id kan identifiera dig och kommunicera med till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Vårdcentralen med flera. Vi upplever att tilltron på tekniken ibland är ett hinder. Av samma anledning ser vi ett behov av att ha ett material om digital säkerhet och vad man kan/bör göra för att skydda sig samt hur man inte bör agera.

Vad hoppas ni uppnå?

-Vi hoppas att genom vårt engagemang och vilja att ta ansvar för den lokala utvecklingen få nöjda kursdeltagare och nöjdare kunder i Sparbanken Skåne – både befintliga och nya.

Finns det fler digitala bankutbildningar på andra håll?

-Mig veterligt erbjuds möjligheten till utbildning i dagsläget inte av någon annan aktör på marknaden.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren