Upplevt

Här finns de äldre i regeringsförklaringen

Stefan Löfven presenterar sin regeringsförklaring i riksdagen. Foto: Anders Löwdin/riksdagen.se.

För några timmar sedan presenterade den nyutnämnde statsministern Stefan Löfven sin regeringsförklaring i riksdagen.

Nyfikengrå är som sig bör nyfiken på vad den nya regeringen avser att göra för oss lite äldre. Därför har vi plöjt igenom regeringsförklaringens nyuppsatta mål, ambitioner och vackra ord.

En del gjorde oss besvikna.

Till exempel att det inte går att finna någon ansvarig minister för äldrefrågorna. Något som flera av pensionärsorganisationerna önskat sig med emfas den senaste tiden.

Här finns inte heller några löften eller hintar om att pensionssystemet ska ses över. Något som länge varit ett uttalat önskemål från alla som arbetar för bättre villkor för pensionärerna.

Här är i stället vad man utlovar:

”Pensionen höjs för dem som arbetat ett helt yrkesliv till låga löner. De har kämpat för Sveriges välstånd. Nu ska de få den respekt de förtjänar.

De sista resterna av pensionärsskatten slopas.”

Äldreomsorgen, säger man, ska ”hålla hög kvalitet”. En formulering som kan tolkas lite hur som helst.

Däremot är man tydlig med att de anställda i hemtjänsten ska få kostnadsfria arbetskläder.

Och att en fast omsorgskontakt i hemtjänsten införs i hela landet – bra!

Studiemedelssystemet ska göras mer generöst för äldre som vill vidareutbilda eller omskola sig. Också det en vällovlig ambition.

En avslutande reflektion:

Bland regeringsförklaringens 3 719 ord förekommer ordet pension en gång, pensionsskatt en gång, äldre en gång och äldreomsorg en gång.

Mycket eller litet? Tja, det är upp till var och en att tycka. Vi på Nyfikengrå kan inte avhända oss känslan att 60-plussarna, en dryg fjärdedel av Sveriges befolkning, inte ligger på regeringens prio-ett-lista. Den här gången heller.

  1. Agneta V.

    Visst är det typiskt för en sosseregering att lova bättre pensioner till dem som haft låga löner. När vår generation gick i pension hade man lyckats nästan halvera pensionen för alla utom de med lägsta lönerna. Nu ska bara de som jobbat deltid, kortare arbetsperiod eller haft låga löner etc få bättre pensioner. Finns det ingen politiker som tycker att utbildning ska löna sig? Är vi på väg mot en arbetardiktatur eller är vi redan där. Kunskapsföraktet från de styrandes sida har vi känt av ända sedan 70-talet, men ska det varar straffskatt på dem som utbildat sig även i framtiden så kommer det bli en ”braindrain” i Sverige motsvarande den i gamla Sovjet. Agneta V.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren