Debatt, Samhälle

-Hemtjänsten kräver personal som kan se helheten

Carina Nilsson, vård- och omsorgskommunalråd.

– För de mest sjuka så tror jag det är bra om den personal som kommer även kan städa så att det inte blir ytterligare personer som kommer hem.

Så svarar Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd i Malmö, på frågan om varför inte hemtjänsten kan koncentrera sig på vård medan andra sköter städning och matinköp.

Hon är den tredje i raden av kommunpolitiker som för Nyfikengrå ger sin syn på hemtjänsten. Läs intervjuerna med ansvariga politiker i Stockholm och Umeå  här.

-Frågan är högst aktuell, inte minst för att vi ser ett problem att framöver rekrytera tillräckligt med undersköterskor.

Det kan finnas uppgifter som kan växlas över till personal med annan kompetens.

Vi har också provat att ha speciella städpatruller som går till de som endast behöver hjälp med städning.

Det finns idag inget som hindrar äldre att själv anlita städbolag i stället för hemtjänst. Då kan man bestämma helt själv vad som skall göras och behöver inte alls genomgå en biståndsbedömning.

Det så kallade rut-avdraget finns, och vi vet att de äldre är en av de största grupperna som använder sig av det. I Malmö har vi också en taxa som gör att om du bara har hjälp med städning och ligger i det övre inkomstintervallet så är det ekonomisk fördelaktigt att anlita en ruttjänst istället för hemtjänsten.

Detta gäller framför allt de som bara har hjälp med städning och andra insatser kring hemmets skötsel, det är ett fåtal.

De flesta har även andra behov som kräver en personal som kan se helheten, göra omvårdnadsinsatser och dessutom ha ett rehabiliterade förhållningssätt, vilket innebär att den äldre också görs delaktiga, uppmuntras och ges stöd till att göra de sysslor man kan, för att upprätthålla viktiga funktioner. Kroppen mår bra av rörelse.

Över 80  procent är nöjda med sin hemtjänst, jag är inte nöjd förrän 100 procent är nöjda.

Vi har höga poäng i brukarundersökningen på bemötande där 97 procent är nöjda och det är jag stolt över.

Vi försöker ha en individcentrerad vård som betyder att man tar hänsyn till hur just Marta eller Bertil vill ha hjälpen utförd i sitt hem, det är inte alltid samma som att städa i en kontorsmiljö.

Vi behöver arbeta med kontinuiteten. Det vill säga att man minskar antalet personer som kommer hem till den enskilde.

Jag tror att det betyder mycket för kvaliteten, samtidigt vet vi att om man har hjälp flera gånger om dygnet alla veckans dagar blir det ganska många.

För de mest sjuka så tror jag det är bra om den personal som kommer även kan städa så att det inte blir ytterligare personer som kommer hem.

Vi måste ju följa arbetstidslagar och göra en bra arbetsmiljö för personalen också.

Jag tror att utveckling mot fler friska år fortsätter, många även över 85 år klarar sig själva.

För de äldre som är multisjuka och mest sköra så måste vi ha en väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och en så kallad sömlös vård oavsett om det är kommunen eller regionen/landstinget som är ansvarig.

Jag tror att de allra flesta vill bo hemma trots sjukdom och ålder, men för de som önskar så kallat särskilt boende så måste det finnas.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren