Debatt, Samhälle

-Hemtjänsten ska ägna sig åt vårdtagaren

Greger Knutsson, moderat ledamot i äldrenämnden i Umeå

– Om vi skulle dela på så kallade servicetjänster som städning och omvårdnadstjänster så skulle det innebära att fler olika personer ska komma hem till den äldre, det är negativt för kontinuiteten.

Det menade äldreborgarrådet Clara Lindblom i Stockholm när Nyfikengrå häromdagen frågade henne hur hon tycker att dagens hemtjänst fungerar (läs intervjun här).

I dag är det Greger Knutssons tur. Han är moderat ledamot i äldrenämnden i Umeå och tycker så här om Amelia Adamos förslag att låta hemtjänsten ägna sig åt vård i stället för att städa och handla mat:

Jag förstår hennes uppfattning och håller med om att hemtjänsten skall ägna sig åt vårdtagaren.

Dessutom måste hemtjänsten få mer resurser till social kontakt i den dagliga vården, att få tid att låta den gamle få berätta lite om sig själv och få lite tid med detta då man kan konstatera att detta är ett önskemål som väldigt många hemtjänsttagare efterfrågar.

Varför låter man inte till exempel städbolag ta hand om städning?

Som moderat så värnar jag om det privata inslaget i hemtjänsten. Min uppfattning är att hemtjänsten skall utföras av den som bäst kan bjuda den upphandlade kvaliteten och dessutom kunna vara flexibel. Vem som utför tjänsten anser jag är av underordnad betydelse.

När det gäller att städbolag skall utföra städningen så visst skulle man kunna tänka sig detta men det är negativt för den enskilde vårdtagaren då han i så fall kommer att möta många fler personer, en situation som är tvärt emot vår vilja.

Denna fråga är svår att svara på och måste i så fall bedömas från fall till fall. Det kan bero på var städningen skall utföras man måste optimera restid och därigenom se om inte samma person som sköter vården även kan utföra städningen.

Är det här frågor ni diskuterat?

I Moderaterna har vi resonerat mycket kring dessa frågor och har naturligtvis i Äldrenämnden också försökt presentera alternativ med privata alternativ parallellt med kommunal vård men vi är i minoritet, vilket gör att det oftast inte kommer ända fram.

Här får vi nästan alltid höra resonemanget om privata övervinster som placeras i skatteparadis. Men än en gång så anser jag att det viktigaste är att vi kan erbjuda den bästa kvaliteten på hemtjänsten, inte vem som utför den.

Hur nöjd är du med hemtjänsten i Umeå?

Jag och väldigt många brukare är i princip nöjd med vår hemtjänst än så länge, men jag tror att den skulle kunna bli ännu bättre där utföraren får möjlighet att vinna på kvalitet och inte på vem som driver hemtjänsten. Med tillägg för det jag påpekar under punkt ett med den sociala kontakten.

Naturligtvis finns det alltid situationer där utförarna inte gör vad man är satt att göra, men detta måste bara lösas genom att man tar upp dessa fall i tillbudsrapporter, och därigenom minska felaktigheterna. Man kan också konstatera att det ofta är anhöriga och inte patienten som klagar på omvårdnaden, maten, ensamheten mm.

Vilka områden är, som du ser det nu, viktigast att förbättra?

Tid att ge omtanke och social kontakt, se punkt ett.
Se till att personalen inte går på knäna, på grund av tidspressen, och därmed minska sjukskrivningarna.
Minimera antalet personer som besöker brukarna.
Utbildad personal som kan språket ( ett problem för många gamla brukare).

Det finns naturligtvis flera saker som skulle förbättra hemtjänsten men dessa är utan rangordning det jag önskar i första hand.

Vad tror du att det är för nivå på hemtjänsten som väntar 40- och 50-talisterna?

Här tror jag att kommunerna börjar bli medvetna om att vi som framöver behöver hemtjänst är personer som inte kommer att acceptera att inte få den omsorg som man har rätt till.

Jag tror att kommunerna måste ge äldreomsorgen ökade resurser.

Här i Umeå anser jag att man börjar förstå detta och inse att man inte kan spara ytterligare på denna del i budgeten.

Många delar nog inte min förhoppning att detta kommer att ske, men vi måste tro att vi som sitter i beslutande ställning idag kommer att påverka vad som händer när vi själva blir kunder till hemtjänsten.

Den som lever får se om jag var för optimistisk eller om pessimisterna får rätt.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren