Folk, Samhälle

-Hindren i flyttkedjan måste bort

I Oskarsström bygger NCC om sjukhemmet Olsgården till ett äldreboende med 40 nya bostäder.

Hållbara boendemiljöer som skapar livskvalitet för äldre . Det är en av de slutsatser som den nyligen avslutade Seniorvärldskonferensen kom fram till. Häromdagen publicerade vi första delen av en intervju (läs här) med initiativtagaren Petter Ahlström. I dag fortsätter intervjun:

Vad är det som hindrar en snabbare utveckling?

 • Insikt hos beslutsfattare om vilka utmaningar och möjligheter som målgruppen äldre har
 • Bristen på alternativ och reellt utbud.
 • Flyttskatten.
 • Låga pensioner.
 • Byggbranschens förmåga att tänka annorlunda, kreativt.
 • Våra förutfattade meningar om hur det är och ska vara.
 • Vår bristande empatiska förmåga att tänka oss in i en situation där man snart hamnar själv, och proaktivt fundera över vad man själv vill med sitt vill och agera för att det ska hända.

Vad behöver politikerna göra?

 • Lyfta frågan om avsaknad av boendeformer för äldre och främja byggandet.
 • Ta bort hindren (trösklarna) i systemet (flyttkedjan) för att flytta.
 • Inse att äldrelivet skiljer sig från de föreställningar som finns.
 • Att familjekonstellationer och livssituationer även hos äldregruppen är unika.

Petter Ahlström.

Äldre är ingen homogen grupp. Detta måste få konsekvenser till exempel i beaktande av faktisk pensionsålder, möjligheten att förvärvsarbeta, bo, låna pengar med mera.

Kommunerna?

 • Premiera uppförandet av en mångfald av senior- och äldreboenden i planarbetet.
 • Skapa en nationell enhetlighet i planfrågeområdet, lika för alla kommuner i hela landet.
 • Inse gruppens storhet och möjligheter att skapa lokalt välstånd i form av byggande, skatteintäkter och nya riktiga jobb.

Är inte den bästa bostaden den som man redan bor i?

Så är det kanske i dag, men utan att ha friheten att kunna välja på olika funktionella och efter behov anpassade boende borde frågan vara om inte alla känner sig instängda i ett boende som de inte kan flytta ifrån.

Vad tycker målgruppen själv – vad vet man?

Mot bakgrund av vad flera påvisat, finns en stor andel som vill flytta bara det finns någonstans att gå.

Personligen lutar jag mig på en studie gjord av en av landets största pensionärsorganisationer.

Enligt den vill drygt hälften i målgruppen flytta, bara alternativ ges. Det finns därefter många olika preferenser och behov. Att bostaden och boendet ska bli enklare är en sådan aspekt.

Vidare är det många som gärna vill ha ett socialt utbyte i boendemiljön, med grannar och vänner på ett otvunget och roligt sätt…

Bristen på socialt umgänge bland våra äldre är en av vår tids största
samhällsproblem.

Social isolering leder till fysisk och psykisk sjukdom och därför också sämre livskvalitet. Vikten av träning och god mat lyftes vidare fram som viktiga faktorer för ett liv med hög livskvalitet.

Här framkom det direkta sambandet mellan goda boendemiljöer och medicinska positiva synergieffekter. Att skapa rätt förutsättningar i den byggda miljön fungerar som ren medicinering.

Blir det fler konferenser framöver, och i så fall vad tror du blir den stora frågan nästa gång?

Ja fler Seniorvärldskonferenser planeras. Frågan handlar om att fortsätta samtalet på temat åldrandet utifrån perspektiven samhällsbyggnad, service och innovation.

Inom ramen för den ambitionen kommer kommande konferenser att fokusera på att sprida goda exempel, entydigt använda och sprida definitioner som visar vad det är, lyfta den privatekonomiska situationen för den som lever äldrelivet samt diskutera innovativ teknologis betydelse för att bibehålla ett självständigt och oberoende liv med valfrihet även som äldre (eller årsrik).

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren