Samhälle

Högtryck i skogen

Barrskog. Foto: Gert Olsson/youtube.com

Det är högtryck i skogen. I Gävleborgs län har skogsägarna lämnat in anmälningar om avverkning för motsvarande 23-24 procent av hela länets skogsbestånd.
Det är inte en onormal siffra om man får tro Skogsstyrelsens distriktschef i länet Patrik Karlsson.

Vi ringer upp honom efter att ha studerat Skogskartan, en ny tjänst från Skogsstyrelsen där man kan se vilka områden som är planerade att avverkas i hela landet.

Den digitala kartan öppnades för allmänheten i början av året och är till för den som är intresserad av vad som händer i våra skogar. Så här skrev Staffan Norin, ställföreträdande chef för Skogsstyrelsen i tidningen Land för några veckor sedan:

– Vi håller med om att svenska skogsägare inte har något att dölja. Sverige har ett mycket bra skogsbruk som vi ska vara stolta över. Planerade avverkningar är därför inget som ska hemlighållas. Öppenhet kring att bruka skogen kan bara gynna förståelsen för vad skogsbruk är och hur det ska utföras för att uppnå de skogspolitiska målen.

Utdrag ur Skogskartan. De inringade områdena är anmälda för avverkning.

Utdrag ur Skogskartan. De inringade områdena är anmälda för avverkning.

På skogskartan är det fullt med inringade områden som ska avverkas runt ”vår” ort i Gästrikland, Jädraås. Är det fler anmälningar än vanligt?

Patrik Karlsson igen:
– Näe, det ser ut som vanligt. Det går upp och ner. Trenden är att det har ökat över tiden, det gäller i Jädraåsområdet liksom i länet som helhet.

– Antalet anmälningar om avverkning i Jädraås omfattar 2 497 hektar och i hela länet 376 000 hektar vilket är 23-24 procent av hela länets skogsmark på 1,6 miljoner.

Har du någon uppfattning själv om den här nivån?

– Nej. Det är inte min sak att ha någon egen synpunkt.

– Skogsstyrelsen tar emot och registrerar anmälningar om avverkning. Det är så lagen fungerar. Vi kan inte säga nej, då måste vi ersätta den enskilde skogsägaren. Vi har en liten pott pengar för att skydda områden med nyckelbiotop. Den har ökat något.

– Systemet bygger på frihet under ansvar. Det är skogsägarna själva som måste få bestämma om de ska avverka eller inte.

Patrik Karlsson hänvisar också till den möjlighet länsstyrelserna har att skydda skog ur naturvårdssynpunkt.

– Anmälningarna går upp och ner beroende på virkespriset. Om man tittar på området runt Jädraås i en sex kilometers radio var antalet anmälningar 11 stycken år 2015, 22 år 2014 och 70 år 2013.

– När stormen Gudrun hade dragit i Småland fram ökade naturligtvis antalet anmälningar väldigt mycket.

Enligt Patrik Karlsson är den långsiktiga trenden att det ökar lite grand över hela landet.

– Det är ganska högt tryck på skogen nu. Däremot får inte ungskog avverkas, det finns det lagstiftning på.

Fotnot: Här hittar du skogskartan.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren