Folk, Samhälle

Hon har anmält ordet brukare till DO – det är ålderism

Så här kan information om "oss brukare" se ut, t ex från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Nu går vågen genom äldre-Sverige – vi vill inte kallas brukare bara för att vi fyllt 65. Det är diskriminerande anser rätt många av oss, och ett ord som borde försvinna ur myndigheternas vokabulär.

Ordet brukare rekommenderas av Socialstyrelsen ”för benämning av en person som får, eller som är under utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Termen är framför allt avsedd att användas av administratörer, politiker och forskare”.

I ett av Nyfikegrås nyhetsbrev (läs här) i höstas skrev vi:

-Vem vill vara en brukare? Inte du, tror jag, inte jag. Och sannolikt inte den som kan välja själv, och fortfarande har mål i mun.

Anledningen då var att en småländsk kommun, Tingsryd, beslutat ersätta ordet brukare med andra, som det sas mindre kränkande uttryck, i äldreomsorgsammanhang (läs mer här).

Det här var den mest populära reform man genomfört under mandatperioden och som inte kostat en krona, berättade Magnus Carlberg (S) för Nyfikengrå.

Nu börjar det röra sig på bred front. I somras fattades ett beslut vid SPF Seniorernas kongress att man skulle arbeta mot att ordet brukare används.

May Öberg.

Den som väckte frågan var SPF-veteranen May Öberg i Helsingborg. Hon har tidigare suttit i organisationens styrelse och har varit politiskt aktiv inom Moderaterna. För att sätta ytterligare tryck på frågan skickade hon i dagarna in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Vi ringde upp May Öberg och frågade varför just nu?

– Nu när metoo har lyft fram alla som är utsatta och kränkta tycker jag att även vi 65-plussare ska uppmärksammas. Det är väl fasen att alla andra kan komma i medierna men inte vi äldre när vi känner oss diskriminerade, vi ska bara finna oss.

May Öberg beskriver sig själv som en pensionär men också som en person som fyllt 65, och ”är samma person som jag var före 65”.

– Jag har kämpat emot detta sedan 2006. Så fort man säger ordet brukare på sammanträden så tittar alla på mig. Då vet de att jag protesterar…

Vad är alternativet?

– Jag tycker att vi ska benämnas som man gör för övriga i samhället, vi är hyresgäster, kunder och patienter. Varför ska vi ha andra benämningar, klumpas ihop och kallas vårdtagare och vad sjutton det nu är.

– Folk reagerar inte före 65 att man är kund. Om jag är sjuk och får vård så är jag väl patient.

Här är anmälan till DO i sin helhet:

Åldersdiskriminering

När äldre personer är beroende av samhällets tjänster kallas dessa för brukare.
Det är inte bara diskriminerande utan även respektlöst, ohyfsat och förnedrande att efter ett långt arbetsliv bli benämnd som brukare. Varför man får särskild benämning, när man fyllt 65 år förstår jag inte. Medborgare under 65 år benämns som hyresgäster, kunder och patienter, vilket inte förändras efter 65-årsdagen. Personer på äldreboende har kontrakt på sin bostad och betalar hyra – alltså hyresgäst. Vid nyttjande av s k hemtjänst betalas för tjänsten – alltså kund. Vid sjukdom, som fordrar sjukvård antingen inom region/landsting eller kommun, är man patient.

Jag och hundratusen/miljoner pensionärer anser att benämningen brukare har en negativ värdering, som innebär ålderism.

Jag yrkar på att DO behandlar ärendet och förhoppningsvis förklarar, att benämningen brukare på äldre personer, som är i behov av samhällets tjänster, är diskriminerande.

Helsingborg 2017-11-24

May Öberg 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren