Folk, Läst

I det mänskliga mörkrets hjärta

Samuel Bross har läst Raskrigaren av Mattias Gardell:

När Mattias Gardell var inkallad som expertvittne i rättegången mot Anders Behring Breivik pågick även rättegången mot Peter Mangs i Malmö. Breivik utnämnde Mangs som en vapenbroder i raskampen. Det gjorde Gardell intresserad. Åklagaren i Malmö verkade inte ha samma syn på Peter Mangs motiv som de norska åklagarna på Breiviks.

Som forskare fick Gardell tillgång till förundersökningsprotokollet och även det som fanns i ”slasken”, dvs det förundersökningsmaterial som åklagaren inte anser är särskilt viktigt i själva processen. Och där fann han explosivt stoff! Där fanns flera texter som Mangs själv författat med många referenser till olika rasistiska grupper och sajter som Gardell själv var väl bevandrad i efter åratal av studier av den amerikanska vit-makt-rörelsen.

En av de första saker han gjorde var att beställa tid för samtal med den då dömde Peter Mangs. Han upptäckte att Mangs syn på sin verksamhet stämde överens med Breiviks, men inte med åklagarens. Hon hade helt missat det ideologiska draget i rasmorden. På samma sätt som invandrarbefolkningen i Malmö snabbare såg och kände av det rasistiska draget i Mangs verksamhet långt innan polisen förstod systematiken.

Mattias Gardell går systematiskt igenom Mangs alla mord och mordförsök, många rekonstruerade med hjälp av intervjuerna med mördaren själv. Därigenom har Gardell kunna belägga fler mordförsök än åklagaren bemödat sig om att undersöka. Redan detta är en bragd som sätter åklagarens arbete i fråga. Myndigheten har helt enkelt gjort ett dåligt jobb.

Än mer upprörande är att Gardell också går vidare bland Mangs motivkretsar och finner att en av hans viktigaste inspirationskällor är den egna fadern som sedan andra världskriget varit en övertygad nazist.

Gardell visar att den förste Mangs vänder sig till efter det första mordet är fadern. Som tycker det är en bra gärning! Fadern förser honom sedan med behövlig utrustning väl vetande vad den ska användas till! Även här har alltså polisens och åklagarnas enkelspårighet gjort att en mördares medhjälpare går fri!

Det är en mycket engagerande bok Gardell skrivit. På en hårdkokt deckarprosa beskriver han i detalj de olika morden och mordförsöken. Eftersom han intervjuat Mangs själv får han förstahands information om hur mördaren tänkte och hur han överlade med sig själv om strategin och taktiken.

Rättegången i Norge blev självklart politisk med ideologiska analyser över hur Breivik tänkte. I Sverige förföll rättegången mot Mangs till en ensidig monolog från åklagarsidan.

Eftersom Mangs inte fick gehör för att få formulera sig kring motiven valde han att tiga, läsa en bok eller bara lalla under rättegången. Det kan ses som en ensam galnings uppträdande, men eftersom åklagaren behandlar honom som en sådan blir också motiven oklara. Om man inte gör som Gardell gjorde, går till källan och för samtal utan förutfattade meningar. Det är först då allting kommer fram!

Dessutom är ju Gardell forskare och har därför en gedigen notapparat i boken som förstärker eller belyser det han vill förklara. Där hittar man mycket bonusmaterial, bland annat utförliga beskrivningar av vilka konspirationsteorier som grasserar i de mest utrerade vit-maktmiljöerna i USA.

Även i skuggan av vapenlobbyn frodas de allra värsta konspiratörerna. Man häpnar över vilka foliehattsteorier som florerar i vapenmässornas kölvatten. Man får bland annat reda på att antalet inköpta vapen ökade kraftigt under presidenterna Clinton och Obama men sjönk drastiskt under Bush-eran.

En fundering under läsandet är att både Lasermannen och Mangs egentligen motbevisar sig själva i genomförandet av dåden. Det de vill visa är att dessa människor som de dödar eller försöker döda inte har här att göra eftersom de antingen är tjuvaktiga eller är en belastning för samhället, när det visar sig att offren är precis motsatsen: De har ofta ett fast jobb, eller har jobbat under hela sitt liv i Sverige och följaktligen inte legat samhället till last utan tvärtom har bidragit till allas vårt välstånd.

Men det är klart att om man vill visa att invandrarna bara ligger samhället till last, får man försöka hitta den promille som begår kriminella handlingar och det är naturligtvis mycket svårare!

Mangs första offer tror han är en av dessa konspiratoriska muslimer som kommit till Sverige för att omvandla samhället till en shariastat och som därför måste stoppas. I själva verket var det en iranier som flytt prästernas herravälde och hatade allt vad religion hette! En som jobbat hela sitt liv och som nu levde på en liten men välförtjänt pension. En som du och jag helt enkelt. Mangs kunde med andra ord inte ha haft mer fel!

Mattias Gardell målar också upp bilden av en högintelligent person med mycket säregna karaktärsdrag som gör att han har svårt att passa in i samhället. Mangs märker också själv att när han försöker träffa tjejer drar de sig genast tillbaka så fort han börjar avslöja sin världsbild.

Han själv ser sig som gudarnas gåva till mänskligheten och förstår inte varför det motsatta könet inte ser samma sak! En av dem ser i Mangs en obehaglig, robotliknande perfektionist som låter sitt så kallade förnuft styra, han ser en tjej som passar honom perfekt i det ariska avelsprogram han tänker sig starta och begriper inte varför hon plötsligt bara drar sig undan och aldrig låter sig kontaktas mer!

Mattias Gardell tar oss ned i det mänskliga mörkrets hjärta. Det är ingen skön ny värld vi får ta del av utan desto mer en ologisk, omänsklig, overklig, fanatiskt enögd och antihumanistisk värld! Även om vi vet hur det går är det oavlåtligt både spännande och skrämmande att så i detalj få ta del av en uttalad nazists innersta drivkrafter och morbida tankevärld.

Mattias Gardell: Raskrigaren. Leopard förlag. Pris ca 215 kr.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren