Krönika

In med svenska språket på scenen

Olle Josephson. Foto: Johannes Jansson/sv.wikipeida.org.

Enter språkpolitiken.

Ja, nu är det dags. Dags för språkpolitiken att inta sin rättmätiga plats på scenen. Det är till exempel inte alla som känner till att Sverige sedan 2009 har en språklag.

En lag som grundar sig på de fyra språkpolitiska mål som riksdagen beslutade om 2005:

För det första: Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.

För det andra: Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.

För det tredje: Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.

Och så, för det fjärde: Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

För den som vill veta mer om svensk språkpolitik – om språklagen, om svenskan som nationalspråk, om ett mångspråkigt Sverige, om svenskan i EU, i skolan, i högre utbildning och forskning, om massmediespråk, om språkteknologi etcetera – rekommenderar jag en nyutkommen bok: Språkpolitik av Olle Josephson (Morfem 2018).

De flesta av Nyfikengrås läsare känner troligen till författaren, inte bara som språkvetare vid Stockholms universitet, utan också – och kanske framför allt – som språkspaltsskribent i Svenska Dagbladet, Där har han sedan 1994 (sic!) försett läsarna med kunskap i aktuella språkfrågor.

Och kunskap förmedlas även i boken Språkpolitik. Den är inte bara innehållsrik och informativ. Den är också föredömligt välstrukturerad. Och föredömlig i sitt sätt att möta läsaren på ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt! Och samtidigt personligt.

I ett inledande kapitel ringar författaren in textens målgrupp. Han verkar ha haft alla med ansvar för svenska språkets utveckling i tankarna när han skrivit boken: läromedelsförfattare, (svensk)lärare, medieansvariga, byråkrater, lokalpolitiker, riksdagsledamöter …

Ja, här finns mycket att hämta för i princip alla som intresserar sig, eller borde intressera sig, för språk, språkets utveckling och språkets/språkens roll i samhället.

I Språkpolitik kan man bland mycket annat fördjupa sig i den historiska beskrivningen av det svenska skriftspråkets framväxt från tidigt 1500-tal, läsa om de nationella minoritetsspråken och ta del av det klarspråksarbete som myndigheterna bedriver i dag.

För mig personligen framstår kapitlen om ord-och grammatikvård och ”redskapen”, det vill säga ordböckerna, skrivregelsamlingarna, expertgrupperna, som intressantast. All information samlad på ett ställe. Vilken finess!

Men, jag är övertygad om att andra representanter för målgruppen lätt hittar andra favoritkapitel. Här finns något för alla.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren