Samhälle, Vetande

Ingen svart låda i Umeå – men det finns skäl

Olycksplanet tillverkat i Australien. Från Wikipedia

Ett GippsAero GA8 Airvan störtade den 14 juli på Storsandskär nära Umeå flygplats. Nio personer omkom och statens haverikommission har inlett en omfattande utredning och fått tillgång till resterna av planet som förts till haverikommissionens lokaler i Strängnäs.

Ingen svart låda

En försvårande omständighet är att det flesta små flygplan inte är utrustade med en s.k. svart låda. Samhällsfaran med de här planen anses vara rätt liten och kostnaderna för den svarta lådan är höga, kanske upp till en halv miljon kronor som mest.

Många såg störtningen

Experter på flygolyckor anser att möjligheterna, att ändå kunna komma underfund med varför planet störtade, är förhållandevis goda eftersom det var många människor som blev vittnen till kraschen.
Dessutom har händelsen förmodligen filmats av många och deras filmer kan ge en hygglig bild av vad som hänt i planet före och under kraschen.

Ovanligt i Sverige

Bengt Moberg, flyg- och rymdtekniska föreningen, pekar i sina uttalanden på att olyckor av det här slaget är mycket ovanliga i Sverige och att många flygklubbar är noga med att sköta sina plan och få luftvärdighetsbevis.
Planet i Umeå hade, enligt uppgift, nyligen kontrollerats och, som det heter, befunnits vara helt i sin ordning.
De stora passagerarflygplanen har i regel dubbla system som är säkerhetsklasssificerade och det andra systemet ersätter det första om någonting händer.

Få personer som drabbas

Det här var drömmen – från flygklubben i Linköping

I stora plan är det ju i regel många människor som drabbas medan det, i de små privatplanen, som ofta är experimentklassade och helt sköts och kollas av ägaren eller flygklubben, i regel bara är piloten som drabbas av olyckan.
I Umeå var det, den här gången, tyvärr åtta fallskärmsflygare med på resan.

Experterna säkra på att hitta orsaken

Experternas slutsats är ändå att den tragiska olyckan i Umeå kommer att kunna klaras ut genom ögonvittnesrapporter, filmning med smarta telefoner eller minikameror.

Att haverikommissionen också fått in flera funna delar av planet gör att utsikterna till att hitta ett svar på frågan om orsaken bedöms som goda.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren