Tipsat, Tyckt

– Inte hugget i sten att det ska finnas fem pensionärsorganisationer

Den 12 november presenterade Nyfikengrå Sveriges fem pensionärsorganisationer, vad de heter, hur många medlemmar de har och vad de har för inriktning utifrån informationen på respektive hemsida. Så här ser uppställningen ut:

Samtidigt skickade vi fem frågor till alla organisationernas förbundsordföranden. Intresset att svara har hittills varit märkligt nog obefintligt hos de tre dominerande organisationerna PRO, SPF och SKPF. Men här svarar RPG:s Sten-Gunnar Hedin och SPRF:s Jöran Rubensson på Nyfikens frågor (svaren är något redigerade).

Jöran Rubenson, SPRF

Sten-Gunnar Hedin, RPG

1 Vilket är det absolut viktigaste syftet med din organisation?

RPG: Att tillvarata medlemmarnas intressen och på allt sätt söka verka för en tryggad framtid för äldre.

SPRF: Arbeta för bättre ekonomiska villkor, bättre äldreomsorg (i vid mening) samt stimulera social gemenskap medlemmar/äldre emellan.

2 Vad ligger dig personligen varmast om hjärtat för pensionärerna?

RPG: Att den ensamme äldre får en ”röst” för sig och sina behov.

SPRF: Äldrepolitikens/omsorgens svåra frågor, problem och glädjeämnen. Från finansiering, boendeformer, vårdformer, diskriminering, psykiska och fysiska sjukdomar… till god mat. Från tid till annan får man fokusera på vissa frågor.

3 Hur ser er typiske medlem ut?

RPG: Jag uppfattar det som att det är en person, 70+, som funnits eller finns i kyrkans/frikyrkans ”vänkrets” och är medveten om behovet av social gemenskap.

SPRF: En 75 årig man/kvinna som i varierande omfattning vill se (åtminstone några) resultat inom det vi jobbar för (se 2).

4 Är det bra att det finns fem pensionärsorganisationer?

RPG: De fem organisationerna representerar olika socio/politiska grupperingar. Fyra är rätt lätt igenkännliga på en politisk ”höger/vänster”-skala. Den jag representerar, RPG, har ingen politisk/facklig anknytning. Enligt min personliga uppfattning är RPG det enda pensionärsförbund som inte har partipolitisk lojalitet (!). Däremot är vi lätt igenkännliga, genom att vi arbetar ”utifrån kristna värderingar”.

SPRF: Det är inget självändamål och borde inte vara hugget i sten. I övriga organisationssverige agerar man rationellt i samgåendefrågor. I vårt fall skulle det på motsvarande sätt handla om att öka medlemsnyttan, opinionsbilda bättre och skärpa intressebevakningen. I avvaktan på organisatoriska förändringar är jag övertygad om att det samlade resultatet skulle bli bättre med ett mer strategiskt och gemensamt agerande.

5 Är regeringens pensionärskommitté en diskussionsklubb eller ett forum för verkligt inflytande?

RPG: Kontakterna som uppstår vid sammanträdena leder ofta till andra angelägna möten. Kommittémötena är viktiga, både utifrån information som vi får från ”hästens mun” = äldreministern, men framförallt genom den del av agendan som alltid innehåller av oss själva anmälda frågor. En risk jag kan se är en breddning där både invandrar- och handikapprörelsernas behov får ta utrymme. Om de berör de äldres situation är det helt OK, men det är angeläget att Pensionärskommittén får fokusera på det som gäller äldrefrågorna.

SPRF: Både och. Att upprätthålla goda kontakter med makthavarna ska inte underskattas. Inte heller att frågorna diskuteras med dem. Men att hitta nya former för ett bättre inflytande för pensionärsorganisationerna är naturligtvis en högt prioriterad fråga för oss. Och här återstår mycket att göra. Då krävs att man av och till lägger åt sidan ett snävt organisationspolitiskt perspektiv och mer ser till hela pensionärskollektivet. Som när vi t ex gemensamt tog fram utredningen Pensionssystemet – blev det som tänkt?

——————————

Du kan förstås läsa mer om organisationernas på dessas respektive hemsidor. Men vi avvaktar med intresse svar från ”drakarna” inom penionärsorganisationsområdet.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren