Samhälle

Inte så synd om 40-talisterna

Illustration: Olle Qvennerstedt.

Ofta handlar nyhetsflödet om alla dessa fattiga pensionärer. Därför lyfter man gärna på ögonbrynet när nyheten kommer från SCB:s tidning Välfärd : att vi som lever som pensionärer har det bra, ja till och med bättre än på den tiden vi jobbade…

I senaste numret har man gått igenom den ekonomiska utvecklingen för pensionärer och jämfört den med hur ekonomin såg ut tio år före pensioneringen.

Resultatet är tydligt, den ekonomiska standarden för personer i åldern 65 år och äldre har ökat varje år under 2000-talet. Och den totala uppgången är cirka 50 procent. (Den ekonomiska standarden beräknas utifrån hushållets disponibla inkomst och hushållets sammansättning av vuxna och barn.)

Gruppen 65 år och äldre har, precis som befolkningen som helhet, haft en stor ökning av den ekonomiska standarden under 2000-talet, konstaterar tidningen.
Den totala ökningen mellan 1999 och 2016, justerad för inflationen, var 51 procent.

Ökningen förklaras till en del av att de nya pensionärerna har högre pensioner än de som har avlidit sedan 1999. Bland annat beror det på att de kvinnor som går i pension nu har förvärvsarbetat mer än de kvinnor som var pensionärer i slutet av förra seklet.

83 procent av de som är födda 1949 har högre ekonomisk standard 2016 som 67-åringar än de hade 1999 som 50-åringar.

För de som var födda 1948 var motsvarande andel 78 procent och för gruppen 1943–1947 var andelen högre än 50 procent och av de som var födda 1940–1942 hade cirka 45 procent högre ekonomisk standard 2016 än 1999.

En slutsats, som tidningen drar: Majoriteten av 40-talisterna har högre ekonomisk standard än när de jobbade.

Vår slutsats: Alltid bra med lite perspektiv.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren