Krönika

Kan man skriva medans?

Ill: wallstickerland.se.

Kan man skriva medans? Det är språkkonsulten Jenny Forsberg som ställer den frågan i sin bok Skriv för din målgrupp. Tips för träffsäkra texter (Morfem 2017).

Skriv för din målgrupp är en bok för alla som skriver. Oavsett om vi ägnar oss åt privat skrivande eller skrivande på jobbet, åt webbtexter eller tryckta texter så finns här något att hämta.

Här får vi goda råd för hela skrivprocessen, från det förberedande arbetet – då det till exempel gäller att ringa in målgruppen – till den avslutande bearbetningen. Och det är i avdelningen om det avslutande arbetet som frågan om ordformen medans blir aktuell.

Svaret är att medans är en vardagligare form av medan. Det är en alternativform, ett talspråkligt uttryckssätt, som man naturligtvis kan använda i sitt privata skrivande, till exempel på sociala medier.

Men formen medan är det enda som kan rekommenderas i formella sammanhang. Åtminstone om man vill undvika störningar i kommunikationen.

Ett övergripande gott råd från Jenny Forsberg är att den som skriver alltid ska ta reda på vilka regler och rekommendationer som gäller i dag.

Eftersom språket ständigt utvecklas, och därmed ofta förändras, gäller det att ha koll på läget. Inte minst därför att ett språkbruk som avviker från det som läsaren en gång har vant sig vid alltid väcker irritation. Och irriterade läsare vill ingen ha.

Av det här skälet är det ofta klokt att hålla fast vid traditionella regler även om man vet att en förändring är på gång. Som i fallet med kommer/kommer att, där båda skrivsätten numera betraktas som korrekta.

Så. Även om jag numera mycket väl kan höra mig själv säga ”jag kommer skriva om det i morgon” så blir samma uttalande i skrift ”jag kommer att skriva om det i morgon”. Jag håller alltså fast vid kommer att i mitt skrivande. Åtminstone ett tag till…

I valet mellan skall och ska är läget ett annat. Här är förändringen redan genomförd. Hur mycket vi än har lärt oss att ett formellt skriftspråk kräver ett skall så fungerar det inte i dag.

När Myndigheternas skrivregler säger att ska ”är i dag den vanligare formen i sakprosa och därmed normalform”, då vet vi vad som gäller. Där står också: ”Lagar och förordningar skrivs sedan 2007 med ska.”

I Skriv för din målgrupp får vi skribenter värdefull information av det här slaget om många aktuella språkriktighetsfrågor. Men också övergripande tips som ” Skriv rubriker som når fram”, ”Använd begripliga ord”, ”Undvik byråkratspråk” och, inte minst, ”Skriv trevligt”!

Och, det är bara att konstatera, Jenny Forsberg lever som hon lär.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren