LIJIANG (NGs utsända). Ett gäng åldriga farbröder som spelar musik från forna tider på åldriga instrument – vilken syn! I Lijiang, folkminoriternas stad i sydvästra Kina, försöker man bevara sin lokala kultur. En musiker, Xuan Ke, som före kulturrevolutionen dirigerade Schubert och Bach på de stora kinesiska scenerna, har vigt sin seniora tillvaro till att skaka liv i och försöka bevara den traditionella musiken från det egna folket Nakhi. – Den här musiken är i fara berättade han vid den konsert vi lyssnade på. Den kinesiska ungdomen bryr sig bara om pop och rock.

På scenen satt som sagt män i mogen ålder, den äldste 88.  Alla från Nakhifolket. Deras instrument var bra mycket äldre, och musiken de spelade kom från 1000-talet och framåt.

Nakhifolket är en av 22 minoriteter i staden, som har status som världskulturarv. Nu är det så många turister som kommer hit att världsarvsstämpeln hotas.