Krönika, Läst, Natur, Samhälle, Vetande

Klimatkarusellen snurrar vidare

De alarmistiska budskapen är skadliga för en meningsfull miljödebatt

”Ingen miljöfråga har någonsin fått så stor uppmärksamhet politiskt och vetenskapligt som den stigande atmosfäriska koldioxidhaltens förmodade orsaker och effekter på klimat och miljö”, skriver Elsa Widding i sin nyutkomna bok ”Klimatkarusellen”.

På nästan 200 sidor går hon och hennes fyra medför och klimatförändringar att göra och redan i bokens början konstaterar hon att klimatfrågan har utvecklats till en mångmiljardindustri.

Vilseledande alarmistiska budskap

De alarmistiska budskapen som framförs av media är kraftigt vilseledande för både beslutsfattare och allmänhet, anser Elsa Widding.
Hon skriver också att, när det gäller historisk och framtida förekomster av extremväder är förvirringen stor, trots att vetenskapen ser ut att vara överens.
Enligt lätt tillgänglig statistik har extremväder inte blivit vanligare sedan 1800-talet och en eventuell fortsatt uppvärmning kommer sannolikt inte att leda till någon ökad förekomst av extremväder.
Elsa Widding skriver också om energipolitiken där hon är sakkunnig efter att ha arbetat i energibranschen under 25 år, bland annat för tre av de fyra största energibolagen i Norden.

Sveriges ”bråkigaste kvinna”

Hon blev känd som Sveriges bråkigaste kvinna efter sin tid på Näringsdepartementet när hon försökte stoppa Nuonaffären, statens största och sämsta affär genom tiderna.
Hon skriver att det största problemet med vindkraften, något som de flesta politiker vill ha nu och i framtiden, är att tillgängligheten är betydligt lägre än för kärnkraft eller för annan så kallad baskraft, exempelvis vattenkraft, kolkraft och gaskraft.
Om man vill ersätta Sveriges 10 000 megawatt kärnkraft med landbaserad vindkraft och räknar med Svenska Kraftnäts tillgänglighets tal på 11 procent av kapaciteten under 90 procent av tiden måste man bygga 90 000 megawatt vindkraft för att vara säker på att få ut tillräckligt mycket el under alla tider på dygnet och under hela året.
En så kraftig utbyggnad av vindkraften är helt orimlig av såväl miljöskäl som tekniska skäl, skriver hon.

Koldioxidfixeringen i miljödebatten stör ut viktigare frågor

Elsa Widding konstaterar att den massiva fixeringen vid koldioxid leder till att vi tappar bort andra livsavgörande frågor där vår påverkan skulle kunna ge en bättre och en mer hållbar värld.
Det är många faktorer, förutom växthusgaserna, som påverkar jordens klimat. Sedan länge kända faktorer handlar bland annat om variationer i jordens rotation, i jordens bana, i jordaxelns lutning och förändringar i jordens magnetfält.
Vattenånga är också den växthusgas som, strålningsmässigt, helt överlägset påverkar atmosfärens temperaturbalans allra mest. Det är alltså inte koldioxiden, hävdar Elsa Widding, i sin bok, Klimatkarusellen, som inom kort kommer ut i en andra upplaga.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren