Samhälle

Kraven ökar på premiepensionens fonder

Den 1 november blir det nya krav på fondbolag som vill finnas på premiepensionens fondtorg. Det kommer i spåren av skandalerna kring Allra och Falcon Funds där pensionssparares pengar försvann. Syftet är att skapa ett bättre och tryggare fondtorg för pensionsspararna.

De nya kraven är resultatet av en överenskommelse i Pensionsgruppen förra hösten och ett riksdagsbeslut som ska skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem. Alla fondförvaltare som vill delta måste ansöka hos Pensionsmyndigheten för att få vara med på fondtorget.

Fonder som inte ansöker på nytt eller inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år.

– Kvaliteten för pensionsspararna förbättras genom att vi ställer högre krav på fondförvaltarna. Det blir också tryggare för spararna på det nya fondtorget med tydligare regler kring god sed och lämplighet, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Som pensionssparare behöver du inte göra något med anledning av det nya avtalet men 2019 kanske du måste göra något fondbyte om fonder försvinner på grund av de nya kraven.

Några av de nya kraven på fondförvaltare från 1 november 2018:

  • Minst 500 miljoner kronor i kapital utanför premiepensionen.
  • Förvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.
  • Tre års verksamhetshistorik för fondförvaltaren.
  • Pensionsmyndigheten tar ut avgifter som täcker kostnader för handläggning av ansökningar och granskning.
  • Fondförvaltarens ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse.
  • Minimikrav på hållbarhetsarbete.
  • Ett fondavtal per fond istället för samarbetsavtal med bolag som förvaltar flera fonder.

På Pensionsmyndighetens hemsida finns mer information om det nya avtalet.
Pensionsmyndighetens fondtorg är ett av världens största fondtorg med över 1 200 miljarder i förvaltat kapital och tillväxttakten är en av de snabbaste i världen.

Pensionsmyndighetens fondtorg står för 35 procent av allt nysparande i fonder i Sverige.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren