Folk, Krönikor, Tyckt

Kryssa en senior inte lätt – FP och KD bäst, S och M sämst

Foto: sv.wikipedia.org

Foto: sv.wikipedia.org

Det är riktigt att enligt Valmyndighetens statistik över kandidater så finns på Arbetarpartiet Socialdemokraternas listor endast 3,9 procent som är 65+. Det nya arbetarpartiet Moderaterna som jag hängt ut på Nyfiken Grå sedan jag fått deras valsedel för Stockholms län har på riksdagslistorna 11,9 procent 65+.

Anledningen till att jag hoppade på M var att jag först fick deras valsedlar och såg att man i det här moderatfästet inte ens teoretiskt kunde välja en person som fyllt mer än 62 år. När jag tittar på listorna för Stockholms kommun (stad) finns på plats 10 Dag Klackenberg, 66 år, och Helena Bonnier, 75 år.

Två av första sidans 27 namn på listan som är teoretiskt möjliga att kryssa in. Övriga namn på valsedelns baksida är inte att räkna med.

Motsvarande för S är Thomas Hammarberg, 72 på plats 15 , Margareta Pulido, 68, på plats 16 och Sven Britton, 76, på plats 21 samt på plats 24 Catarina Carbell, 77.

I Stockholm är det alltså hugget som stucket vilket av de stora partierna som är bäst/sämst på att inkludera 65+ .

De partier som över lag kommer närmast 25 procent – det vill säga den andelen 65+ i valmanskåren – är Folkpartiet med 22,8 och KD med 21,2. Alla andra ligger långt under. Det är dom vi bör ta itu med. Och glöm då inte att se var på listan de enstaka pensionärerna finns! För det mesta är de undanskymda till och med om de är kända namn som ovan nämnda Dag och Thomas.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren