Tyckt

Kulturmärkt kakel från Slussen till salu

Blå gången för ett år sedan. Foto:Jan Ohlin

Nu har det hänt. Stadsmuseet som har som uppgift att ta vara på kulturvärdena i rikets huvudstad, har gått från att värna om vår fina Stockholmsmiljö till att kränga den i bitar för 75 kronor styck.

Det handlar om Slussen och det blå kaklet i Blå bodarna som av okända personer hackats ned varvid en del av keramiken har hamnat på marken. Detta kom till Stadsmuseets kännedom som istället för att arkivera eller restaurera kaklet tyckte att detta var något man kunde tjäna pengar på.

Kaklet lossnar. Foto: Catharina Ingelman-Sundberg

”Vi har inte gjort något olagligt”, säger Sara Claesson, kommunikationschef vid Stockholms stadsmuseum. ”Just nu visar två studenter från Berghs grafiska formgivningslinje sitt examensarbete som är en dokumentation av hur Slussen ser ut idag, med både bilder och med föremål. Projektet kallas SL SS N. Keramiken i Blå gången är av antikvariskt intresse men inom ramen för projektet säljs några få påsar till en låg summa med innehåll som hittats på marken i Slussenområdet.”

SLSSN ett försvinnande nu, heter Stadsmuseets utställning. Fotograf: Jonas Engström

Så när kakelbitarna från Blå gången lades i plastpåsar var det inte för museets magasin utan för försäljning i Stadsmuseets café.

Vi frågar oss ivrigt vad som måhända blir Stadsmuseets nästa projekt. Är det att sälja lossnade tegelbitar från Stadshuset eller kanske rentav nertrillade skulpturer från Slottet? Har inte stadens museimän längre till uppgift att vårda kulturarvet och bevara vår stadsmiljö?

Utställningen som finns att beskåda på Stadsmuseet heter inte förvånande ”SL SS N – Ett försvinnande nu”.

Detta kallas det Slussen som tillåtits förfalla, men numera kan begreppet även inkludera det antikvariska tänkandet.

Blå gången som den ser ut i dag. foto: Catharina Ingelman-Sundberg

 

 

 

  1. Miriam

    Vet ej hur stor upplagan av ”fynd”påsarna är och hur många som redan sålts. De säljs också per postorder.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren