Folk, Krönika, Läst, Samhälle

Kursfallet kan ge oss sämre pensioner i sju år

Stora kursfall påverkar kommande pension

Pensionsmyndigheten får inte ge någon individuella råd om hur man kan förbättra sitt pensionsläge.
Däremot får myndigheten, och kanske t.o.m. bör den, göra sammanfattningar som kan ge tips om lämpliga placeringar av pensionskapitalet.

”Tumregler för pensionen”

I den senaste rapporten ”Tumregler för pensionen” finns några räkneexempel som visar att en kraftigt sjunkande börs påverkar storleken på pensionen.

Pensionsmyndighetens information

Myndigheten har valt att räkna på en värdeminskning på börsen med 40 procent.
Många som sysslar med samhällsekonomi tror också att detta kan vara ett rimligt antagande då det, historiskt sett, redan har inträffat så här kraftiga ras två gånger under 2000-talet.
Första raset kom vid millenieskiftet och varade till 2003. Sedan kom en ny nedgång vid finanskrisen 2007 och den varade till 2009.

Kursfall idag – kan påverka pensionen i sju år

Men för pensioner är förloppet mera utdraget och det är vanligt att det blir upp till sju års efterverkningar av ett så pass stort börsfall som 40 procent.

För att kunna illustrera ett kommande skeende måste de dom gör beräkningarna skapa ett s.k. typfall.
Pensionsmyndigheten har här valt att räkna på en person som går i pension vid 65 års ålder.
Han eller hon är född 1975, uppnår pensionsåldern 2040 och har då arbetat i 42 år.
Denna tänkta person ska få 55 procent av sin slutlön varav den allmänna pensionen utgör mellan 42 och 43 procent av den totala pensionen.

Pensionspyramiden – informatiion från Pensionsmyndigheten

Premiepensionen anses vara sju procent och s.k. tjänstepensioner beräknas bli ca tolv procent av den totala pensionen.
67 procent av alla tillgångar beräknas vara i aktieform.

Pensionsmyndigheten räknar då fram att ett 40-procentigt prisfall på aktier, som alltså svarar för 67 procent av pensionen, gör att tjänstepensionerna kommer att minska med omkring 27 procent medan hela pensionen minskar med ca nio procent.
Formeln för den beräkningen ser ut så här för den som är intresserad: [=27%x(7+12)/55]

Inkomstpensionen minskar problemen med lägre tjänstepensioner efter kursfall

Den allmänna pensionsnivån är alltså känslig för hur stor avkastningen är men myndigheten pekar samtidigt på att känsligheten ändå blir begränsad eftersom inkomstpensionen är en rätt stor del av den totala pensionen.

Man kan även räkna på hur andra siffror kan påverka pensionens storlek och kan då bland annat finna att unga personer troligen kommer att drabbas hårdare av ett kursfall medan de som är födda födda 1960 inte drabbas nästan alls.
De som haft högre inkomster får en större del som allmän pension och det gör också att påverkan genom ett börsfall blir mindre.

Att beräkna kursfallets påverkan på pensioner

Vad ska vi göra nu då kursfallet verkar bli så här stort?

Något direkt svar ger inte Pensionsmyndighetens text men så här avslutas sammanfattningen av Tumregler för pensioner, kapitel 12.7.1:

– Historiskt har aktiefonder – sett över längre perioder – haft en avkastning som överstiger räntefonder.
Räntefonder påverkas däremot inte lika kraftigt av finansiella kriser.

Vid pensionering kan individen för sin premiepension välja att övergå från fondförsäkring till traditionell försäkring. Det innebär oftast en flytt av kapital från aktie- till räntefonder men även det omvända kan vara fallet, om individen haft en stor andel placerat i räntefonder.

En övergång till traditionell försäkring liksom alla andra portföljförändringar kan vara en vinst- eller en förlustaffär.
Avgörande för utfallet är tidpunkten för övergång, andelen aktiefonder tidigare och över hur lång tid utvärderingen görs.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren