Folk, Sagt, Tyckt

Kvinnor fattigaste pensionärerna

Maria Hemström Hemmingsson

Maria Hemström Hemmingsson

I morse väcktes vi radiolyssnare till nyheten att runt hälften av alla kvinnliga pensionärer lever på fattigdomsgränsen. Programledaren i studion Johar Bendjelloul är med all rätt upprörd och undrande, kan detta verkligen stämma.

Med sig i studion har han huvudsekreteraren i delegationen för jämställdhet, Maria Hemström Hemmingsson, som förklarar det vi egentligen redan vet. Att vi kvinnor har lägre löner, oftare jobbar deltid och tar större ansvar för hem och barn. I snitt arbetar kvinnor  47 minuter mer om dan än sina män, det blir cirka sju veckor om året. Och det är obetalt arbete.

Att kvinnor sedan får låg pension är inte konstigt, men säger hon:

– Det är egentligen ofattbart att det är så okänt. Det har skrivits lite i media men det plockas knappast upp. Och ska man vara full i fan kan man fundera på om det är ett resultat av det ojämnställda arbetslivet.

Hon fortsätter:

– Enligt de uppgifter som presenterades i regeringens budgetproposition får drygt hälften av alla kvinnor garantipension. Det betyder i praktiken att de får mellan femtusen och åttatusen netto varje månad.

Nu är dessa fakta inte riktigt så okända som Maria Hemström Hemmingsson beskriver det. I februari 2012 gick pensionsmyndigheten ut med reda siffror. Så här står det på deras hemsida:

Antal personer med garantipension (oberoende av bosättningsland):

Antal samtliga män och kvinnor: 799 661

Belopp totalt: 1 519 958 067 kronor

Genomsnittlig garantipension 1 900 kronor/månad

Antal samtliga kvinnor: 643 421

Belopp totalt: 1 279 302 497 kronor

Genomsnittlig garantipension 1 988 kronor/månad.

Rätt till garantipension har den som inte tjänat in någon inkomstgrundad pension eller som har låg pension och fyllt 65 år. Full garantipension varierar mellan 7 och 8 000 kr per månad, beroende på om man är född före eller efter 1938 och om man är gift eller ogift.

För en månad sedan intervjuades Maria Hemström Hemmingsson i tidningen Arbetet. Då sa hon så här:

– Det är upprörande att det här inte diskuteras mer. Det borde vara en politisk bomb.

Och redan i april i år uppmärksammade SPF:s medlemstidning Veteranen samma fråga. Då drog Fredrika Bremerförbundet igång en kampanj Bra Pension! för att öka medvetenheten hos blivande pensionärer. Projektledare för kampanjen är Louise Lindfors som bl a sa så här:

– Idag går varannan kvinna i pension med garantipension. Och potten som ska räcka till pensioner minskar hela tiden. När 80-talisterna går i pension så kommer de att ha ungefär 40 procent av sin lön, enligt Pensionsåldersutredningen.

I morgonens radiointervju fick Maria Hemström Hemmingsson frågan om vad som ska till för att få en ändring till stånd:

– Vi har ett pensionssystem som är uppbyggt på de inkomster vi har haft under vårt arbetsliv. Det är finansiellt stabilt. Vad som ska till är att vi behöver ett jämställt arbetsliv.

Om ett år får vi veta vad delegationen kommer fram till. Den tillsattes 2011 och ska vara klar i oktober 2014. Den har onekligen en viktig uppgift, att hitta förslag som kan vända på denna ojämlika sten.

Och vi andra kan fortsätta fundera över varför den politiska diskussionen lyser med sin frånvaro.

Fotnot: Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har tre huvudsakliga uppgifter:

Att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter.

Att stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas.

Att lämna förslag på insatser för ökad jämställdhet.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren