Folk, Livsstil

Så olika hjärtan har kvinnor och män

Konferencieren Alexandra Charles. Foto: Ingrid Lindgren.

Mäns vänsterkammare blir större, kvinnors mindre. Forskare har följt hjärtats åldrande under tio år hos män och kvinnor med hjälp av magnetröntgen. Och funnit att hjärtan åldras olika hos män och kvinnor.

Detta och mycket annat lärde oss professor Karin Schenck-Gustafsson när hon i går kväll talade om senaste nytt om hjärt- och genusforskning vid 1,6 miljonerklubbens arrangemang Woman in red i Stockholm.

Vi som lyssnade var runt 400 mer eller mindre rödklädda kvinnor – och några få män – som samlats i biografen Rivals salong på Söder. Inte bara för att få ta del av forskningsrönen utan även bli underhållna av paret Robert och Maria Wells, Lill Lindfors, Anna Book och Charlotta Huldt.

Ledaren och grundaren Alexandra Charles höll i ”taktpinnen”. Hon såg till att ett par forskningsstipendier delades ut – 150 000 kr till Barbro Kjellström och 50 000 till Kasper Andersen -, fick oss i publiken att göra ett upprop för att Centrum för genusmedicin inte ska läggas ner, tackade talarna med godispåsar och en röd ros. Och blev själv utsatt för ett kolesteroltest inför öppen ridå.

– Godkänt och inom referensramen, konstaterade hon med viss lättnad.

Anna Book. Foto: Ingrid Lindgren.

När en 60 kilo (!!!) lättare (jag ska gå ner ännu mer…) Anna Book framträdde stod Alexandra i kulissen och trallade med.

Kvällens tyngdpunkt var ändå de olika föredragen.

Karin Schenck-Gustafsson berättade att det faktiskt har gått framåt en del när vi kvinnor drabbas av infarkt.

-Varför kommer inte kvinnor in i tid kan man fråga sig. Det finns flera orsaker, man vill inte besvära osv. Men vi har blivit bättre.

Karin Schenck-Gustafsson. foto: Cecilia Liljeton.

-2001 var fördröjningstiden för kvinnliga infarkter en timme, 2016 20 minuter.

-Det är en framgångsgrej! konstaterade hon.

Ett välkänt faktum numera är att kvinnor har högre dödlighet vid hjärtinfarkt än män.

Så här ser könsskillnaderna ut inom hjärt- kärlområdet:

 • Epidemiologi
  Riskfaktorer
  Ischemisk hjärtsjukdom
  Hjärtsvikt och klaffsjukdomar
  Rytmrubbningar och diagnostik
  Behandlingseffekter
  Prognos
  Åldrande

Det går att minska risken för att insjukna. Inte minst viktigt är att kolla sina egna riskfaktorer. Men också att läkaren gör det.

-Jag är så arg, sa hon, därför att kolleger i kardiologvärlden sällan frågar om riskfaktorer

En annan skillnad är vem man möts av som patient, en manlig eller kvinnlig distriktsdoktor.  Manliga doktorer har visat sig vara sämre på att uppskatta hjärt-kärlrisken hos kvinnor jämfört med de kvinnliga.

-Jag blir ledsen när jag ser det här.

Kvinnor i rött. Foto: Ingrid Lindgren.

Karin Schenck-Gustafsson berättade att det är flest kvinnor som drabbas av brustet kranskärl. Men att man nu uppmärksammar det alltmer.

När männen får hjärtinfarkt är orsaken ofta förträngning – eller stenos – (80 procent).

Medan kvinnorna oftare får hjärtinfarkt i de små kärlen, så kallad småkärlssjuka. (mer än 25 procent).

Kvinnor har oftare blödning än bristning i placket (åderförfettningsstället).

Kvinnors riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom är till exempel att inte amma, eller drabbas av diabetes och högt blodtryck under graviditeten. Eller att komma tidigt in i klimakteriet.

Östrogenet tillbaka

En nyhet på det medicinska området är att östrogenet är på väg tillbaka igen. – Det har varit ute men nu kommer det, och då som plåster och i låg dos.

Professorn och överläkaren Carina Blomström-Lundqvist talade om kvinnor och hjärtflimmer: – Vi får sämre läkemedel vid flimmerbehandling. Samtidigt får kvinnor mer besvär av flimmer. Man måste ta flimmer på allvar!

-Kvinnor bör ha samma tillgång till de nya Noac-medicinerna som män. Vilket de inte har, och det ser likadant ut i hela Europa. Min önskan är att det satt 50 procent kvinnor i alla kommittéer som bestämmer om dessa riktlinjer.

Foto: Cecilia Liljeton.

Fotnot:
Syftet med Woman in Red är att sprida kunskap om kvinnors hjärt- och kärlsjukdomar och att samla in pengar till medicinsk forskning på kvinnohjärtat. Bakom kampanjen står 1,6 & 2,6 miljonerklubben tillsammans med insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.
I år har man ordnat Woman in Red-tillställningar i 23 städer runt om i landet.

PS En redaktörs reflektion: Vad är det för fel på att skriva Kvinnor i rött i stället för Woman in Red?? DS

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren