Ätit & druckit, Folk, Tyckt

– Lagstifta om äldres mat

Stig Orustfjord.

Stig Orustfjord.

– Matlådor behöver inte vara fel, men passar långt ifrån alla och är bara ett mål mat om dagen. Därför behövs det flera alternativa lösningar för att kunna tillgodose den enskildes behov.  En del kommuner har avtal med lokala restauranger eller matlagning i hemmet men fler innovativa lösningar behövs.

Det säger Eva Sundberg, projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Eva Sundbergs tankar finns med i den stora genomlysning av mat i äldreomsorgen som Livsmedelsverket gjort på uppdrag av den förra regeringen. I dagarna har man presenterat en slutrapport som innehåller förslag på hur kvaliteten på äldres måltider ska kunna utvecklas. I rapporten ingår också en inventering av de  studier och projekt som gjorts under åren 2006 till 2013.

Här är åtta förslag, som bådar gott för alla äldre. Förutsatt att de lyckas ta sig genom de politiska kvarnarna vill säga:

1. Tydliggör ansvaret för mat- och måltidsfrågor på myndighetsnivå och i

lagstiftningen.

2. Fortsätt att satsa på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider

i vård, skola och omsorg.

3. Genomför en nationell satsning på äldres måltider, med tydliga ramar och krav.

4. Inför måltidskunskap som obligatorisk kurs på alla vård- och

omsorgsutbildningar.

5. Ta fram en nationell handbok/utbildningsmaterial samt genomför en

informations- och utbildningssatsning kring måltiderna i äldreomsorgen.

6. Komplettera Socialstyrelsens brukarundersökning och Öppna jämförelser med

frågor/indikatorer om måltiderna i ordinärt boende.

7. Kartlägg den offentliga måltidsbranschen med syfte att underlätta

kvalitetsutveckling.

8. Initiera forskning som kan bidra till bättre äldreomsorgsmåltider.

Så här säger verkets generaldirektör Stig Orustfjord i ett pressmeddelande:

– De äldre har gjort egna val hela livet och vill fortsätta påverka sin vardag trots att de är beroende av andra. En viktig del i vardagen är att få äta det man tycker om och längtar efter.  En laglig rätt ger ökad trygghet och möjlighet för statens tillsyn att säkerställa att de får bra mat, säger Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren