Folk, Krönikor, Sagt, Tyckt

Lämna inte oppositionen till SD

Socialdemokraternas facebooksida den 10 december.

Det var då det: Socialdemokraternas facebooksida den 10 december…

Ett extra val som inte ser ut att kunna ändra något i stort är pengarna i sjön. Ur den synvinkeln är uppgörelsen mellan regeringen och allianspartierna mycket välkommen.

Det enda parti som möjligen har anledning att beklaga att  extra valet inte blir av  är Sverigedemokraterna (SD) som nu blir effektivt isolerade i stora frågor ända fram till valdagen 2022.  Risken för övriga partier och möjligheten för SD är att utanförskapet kommer att tolkas  om om SD är det enda ”verkliga” oppositionspartiet.

Att flera stora frågor – bland vilka energipolitiken är den knivigaste – nu ska lösas i brett samförstånd över blockgränsen innebär en stor framgång i sak.  Samtidigt är det uppenbart att blockpolitiken inte bryts upp . De två stora blocken kommer bara närmare varandra.

Inte helt oegennyttigt

Uppgörelsen har inget lagstöd utan partierna måste lita på varandra och på det ömsesidiga handslaget och det gemensamma ”ansvar” som de tar för Sveriges (och sitt eget) bästa.

Alliansens facebooksida den 8 december.

…Alliansens facebooksida den 8 december…

Helt oegennyttigt är det inte.  Allianspartierna  lade fram förslaget  redan den 2 december. Det var efter att SD förklarat att man nästa dag skulle rösta på Alliansens  budgetalternativ när det egna partiets fallit.

Att SD skulle vara frestade att rösta på det sättet visste samtliga allianspartier så fort valresultatet var klart den 15 september.  Men man ville gärna sätta regeringen på plats innan man gjorde upp . Annars hade Stefan Löfven fått erbjudandet långt tidigare och sett att han på så sätt kunde ha undvikit ett stort nederlag i budgetomröstningen.

Vad allianspartierna troligen inte räknat med var att statsministern skulle avisera att han  tänkte utlysa extra val så snart detta var konstitutionellt möjligt, d v s tidigast tre månader efter valet.  De hade möjligen trott att Löfven efter nya talmansrundor skulle kunnat bilda en enpartiregering som det vore lättare för  Alliansen att kompromissa med.

Handlade i affekt

Men statsministern handlade i vad många besserwissrar kallat affekt och hotade på samma sätt som han varit van vi i fackliga sammanhang.  Det är äkta ”brinkmanship”. Han visste att en eller ett par av allianspartierna hade anledning att med oro se fram mot ett extraval som i värsta fall kunde innebära att partiet – det gällde främst KD – kunde hamna utanför riksdagen. Om Alliansen tappade en länk skulle det vara svårt att komma tillbaka i regeringsställning under lång, lång tid.

Miljöpartiets facebooksida den 3 december.

… och Miljöpartiets facebooksida den 3 december.

För socialdemokraterna och miljöpartiet fanns mer att förlora än att vinna med ett extra val. Skulle inte formfrågorna vara lösta fanns det ju en möjlighet att Alliansen blev större än de rödgröna och att SD  skulle släppa fram en regering med Kindberg Batra som statsminister.

Grogrund för ett ökat missnöje

Det avblåsta  extra valet är ingen prestigeförlust för statsministern. Det är en vinst för honom och en trygghet för Alliansen.  Sverige mår bra av blocköverskridande överenskommelser.  Men jag undrar om demokratin mår bra av uppgörelser  som i åratal stänger ute det tredje största partiet från politiskt inflytande. Det skapar grogrund för ett ökat missnöje som kan bli svårt att hantera.

Redan nu begär SD misstroendeförklaring mot regeringen Löfven för att demonstrera att man känner sig som landets enda oppositionsparti.  Inte minst därför har Alliansen ett ansvar att inte enbart samarbeta utan också opponera.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren