Debatt, Krönika, Samhälle, Upplevt

Lär av bankskandalerna

Skumraskaffärer kan ge banker problem med dollaraffärer


Lärdomar att dra av de senaste skumraskaffärerna i bankerna

Väldokumenterat journalistiskt grävjobb i Uppdrag granskning har avslöjat skumraskaffärer i Danske Bank och den stora affärsbanken Swedbank som under många år låtit sin baltiska verksamhet vara kanal för penningtvätt av stulna mångmiljarder.


Miljardböter kan komma

Swedbank har, i likhet med Danske Bank, fungerat som penningtvättare åt kriminella i östra Europa. Att bankerna påstår sig inte känt till affärsrelationerna med korrupta ledare i Ukraina och Ryssland kan få effekter för hela det svenska bankväsendet. Om de amerikanska myndigheterna ser att bankerna, i sin hantering av affärer i dollar, överträtt det amerikanska regelverket kan både miljardböter och ett eventuellt förbud för de berörda bankerna att göra affärer i dollar stå för dörren.  

Skilj på sparbank och riskbank


En strukturfråga som vi – och andra – skrivit om är att det nuvarande banksystemet måste brytas upp. Det är inte rimligt att sparande och bolån hanteras i samma banker som tar risker med finansiella spekulationer

Med tanke på hur systemviktiga våra banker är borde en uppdelning ske så att traditionell in- och utlåning sköts för sig och de risktagande verksamheter i separata banker.

Skandalen i Swedbank riskerar också att påverkar förtroendet för helt oskyldiga lokala sparbanker. Det är de 59 sparbanker som på olika sätt är knutna till Swedbank och här bör vi aktualisera frågan hur de lokala sparbankerna på lämpligt vis borde frikoppla sig från Swedbank.

Ägandet bör ses över


Sparbanksrörelsen äger runt 14 procent av aktierna i affärsbanken Swedbank. Tillsammans med Folksam äger de cirka 20 procent och har ett huvudansvar för bankens affärer och ekonomiska utveckling.
Om penningtvätthärvan växer och stora krav på “skadeersättningar” kommer upp kan Sparbanksrörelsen i värsta fall riskera att än en gång behöva gå in och rädda Swedbank som man fick göra 2009 när banken var på väg mot konkurs.

De lokala sparbankerna borde kanske på allvar överväga att sälja av sina aktier i Swedbank. Det frigjorda kapitalet skulle sedan kunna använda till att bygga upp nya kontor på lämpliga platser i regionerna vilket också skulle kunna ge en bättre bankservice för kommuner, företagare och vanliga hushåll i landet och kunna förbättra den viktiga kontantförsörjningen.

De lokala bankstyrelserna borde också breddas så att hushållskunder, lokala småföretag och kommuner har en tredjedel var av representationen i sin lokala bankstyrelse.

Då skulle det ändå kunna komma ut någonting gott ur den girighets- och ansvarslöshetskultur som Swedbank bara är ett exempel på.

Inför skatt och förläng preskriptionstidenUtöver det kan kanske regering och riksdag inse att en bankskatt på finansiella transaktioner borde införas så att detta “skattefrälse” kan bidra till finansieringen av vår gemensamma välfärd.

Preskriptionstiden för allvarliga penningtvättsbrott behöver också förlängas för att utredningar av sådana här brott ska hinna slutföras innan preskriptionstiden löper ut

Robert Björkenwall, friljansournalist, utredare  m m      
Jaan Ungerson, omvärldsanalytiker

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren