Folk, Sagt

Många fler kvinnor än män får demens

Foto: sxc.hu

Foto: sxc.hu

Kvinnor i 60-årsåldern löper betydligt större risk att få en demenssjukdom än jämnåriga män. Kostnaderna för det amerikanska samhället blir enorma på sikt, om ingenting görs.

Den amerikanska organisationen Alzheimer´s Association har kommit med en färsk rapport där man beskriver det dystra läget för demenssjukdomar i USA. En av sex 65-åriga kvinnor riskerar att drabbas av alzheimer jämfört med en av elva för män i samma ålder. Att få bröstcancer när man fyllt 60 är numera ”bara” hälften så vanligt som att insjukna i en demenssjukdom.

Alois Alzheimer upptäckte sjukdomen i början av 1900-talet.

Alois Alzheimer upptäckte sjukdomen i början av 1900-talet.

Som om det inte var nog är det kvinnorna som vårdar sina demenssjuka anhöriga. De blir i större utsträckning deprimerade, de går ner på deltid, de tar oftare huvudansvar om någon i familjen drabbas:

Två och en halv gånger så många kvinnor som män tar hand om sina anhöriga på dygnetrunt-basis.

17 procent av kvinnorna jämfört med två procent av männen känner sig isolerade och deprimerade.

20 procent av kvinnorna jämfört med tre procent av männen gick ner på deltid.

18 jämfört med 11 procent tog tjänstledigt.

11 mot fem procent slutade jobba helt.

Forskningen ligger även den på efterkälken. Angela Geiger som är chefsstrateg vid Alzheimer´s Association konstaterar i ett uttalande på hemsidan att de stora satsningar som gjorts på att få ner dödstalen för hjärtsjukdomar och HIV/aids har varit framgångsrika och att det behövs motsvarande satsningar på demensområdet.

I USA finns det fler än fem miljoner människor som lever med en demenssjukdom. Det finns 15,5 miljoner som tar hand om sina sjuka anhöriga motsvarande 17,7 miljarder obetalda arbetstimmar.

Man räknar med att den totala samhällskostnaden för vård av demenssjuka i år uppgår till 214 miljarder dollar. Då ingår inte kostnaden för de anhörigas vård.

Om ingenting görs kommer så många som 16 miljoner amerikaner att leva med någon form av demenssjukdom 2050, tror rapportskrivarna.

Demens är den sjätte vanligaste dödsorsaken i USA.

Fotnot:

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. 

Alzheimers sjukdom står för ca 60 procent av samtliga fall av demens i Sverige. Sjukdomen gör att hjärnvävnad gradvis förstörs då nervceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Hela storhjärnan drabbas men framför allt hjäss- och tinningloberna. (demenscentrum.se)

 

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren