Samhälle

Många osäkra väljare inför nästa val

Det blåser om Anna Kinberg Batra. Foto: moderat.se.

Den 1 juni kom så den länge emotsedda, stora och mest pålitliga partisympatimätningen i Sverige, den som två gånger om året görs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Det politiska Sverige väntar varje gång med spänning på mätningen. Så också nu – när inte minst det stora oppositionspartiet Moderaterna har en ledarkris och sjunkit kraftigt i väljaropinionen.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna (M) statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 3,6 procent till Centerpartiet (C) och cirka 2,1 procent till högerpopulistiska Sverigedemokraterna (SD). Det framgår av SCB-mätningen.

För regeringspartierna Socialdemokraterna  och juniorpartnern miljöpartiet MP, visar SCB-mätningen sammantaget en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014.

Socialdemokraterna skulle vid val i maj 2017 få 31,1 procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 4,5 procent.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noterar SCB en statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,1 procent från Miljöpartiet (MP) och cirka 0,4 procent från ”övriga partier”.

Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,6 procent till Centerpartiet.

För de borgerliga allianspartierna Moderaterna, Centern och Liberalerna (L) som oppositionsblock noterar SCB en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014.

Under riksdagsspärren

Centerpartiet skulle vid val i maj få 11,3, Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5.0, Moderaterna 18,1 och Kristdemokraterna (KD) 3,2 procent. Kristdemokraterna skulle därmed hamna under riksdagsspärren (=4  procent) och åka ur riksdagen om det vore val nu.

Sverigedemokraterna skulle få 18,4, Vänsterpartiet 6,3 och övriga partier – Feministiskt initiativ (Fi) med flera – skulle vid val i maj  tillsammans få 2,2 procent av rösterna. Bland dessa övriga partier är Feministiskt initiativ störst men skulle inte heller nu komma in i riksdagen.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 18 procent i maj 2017, så där finns många väljare att vinna för de olika partierna

Några kommentarer till mätningens resultat:

Det är en intressant partisympatimätning, och just nu särskilt för krisande Moderaterna.

Växande problem

Men mätningar  – också denna stora från SCB – har sedan en tid tillbaka växande problem med att få tag i folk per telefon som är beredda att svara. I den här mätningen nu är de svarande 53, 6 procent men bortfallet är 46, 4 procent på totalt 8 973 tillfrågade.

Här kan behövas ägnas tankemöda hos SCB med flera hur man bäst ska gå till väga för att krympa bortfallet och öka svarsfrekvensen ytterligare.

Några andra observationer som kan dras redan nu är att bland de små partierna i nuvarande riksdag är KD sedan länge klart under riksdagsspärren och det börjar bli allt mera sannolikt att partiet kommer att få mycket svårt att klara att bli representerat i riksdagen efter valet 2018.

MP har tagit mycket stryk i regeringsställning, men har ändå har hyggligt goda chanser att bli kvar, då med lite färre mandat än nu.

Resten är väl ännu svårare att dra några mera säkra slutsatser av. Bortsett från att populistiska SD faktiskt har goda chanser att förbli jämnstora med M (med möjligt partiledarbyte; Anna Kinberg Batras ledarskap i M är kraftigt ifrågasatt ).

Å andra sidan är sannolikt en svag M-ledare – som en svårt skadeskjuten AKB  nu är – sannolikt just nu en god tillgång för inte minst S. Inte minst då för att media just nu är mera upptagna av Moderaternas ledarkris än till exempel av de brister och problem som finns.

Missnöjda väljare

Och som regeringen på vissa områden – välfärdens brister, “pensionärsskatten”, de regionala obalanserna, integrationen etc – ännu inte har tillräckligt bra lösningar på. Vilket gör en del väljare missnöjda (nettoflödet från S till SD är 1,2 procent ) och osäkra eller benägna att gå till SD. Moderaterna har ett särskilt stort tapp – 2,1 procent – till just SD.

Men ett drygt år återstår till nästa val så mycket kan ännu hända i väljaropinionen. Men samma  SCB-mätning i skiftet maj/juni 2018 kommer att ge en god indikation på hur det till slut kommer att gå i valet i september 2018. Och sannolikt stundar sedan efter valet ett besvärligt läge för tänkbara, möjliga regeringsbildande parter.

Fotnot: Läs  mer om SCB:s undersökning här.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren