Tyckt

Medicinkrångel med nya regler

– Det här läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet, blev jag upplyst om. Om du vill ha ett som ingår måste du kontakta din läkare och be honom skriva ett nytt recept på ett annat likvärdigt läkemedel. Det är nya regler nu, så vi får inte ”byta ut” förskrivna läkemedel mot ett likvärdigt längre.

Kvinnan på apoteket var mycket serviceinriktad. ”För att du inte ska behöva vara utan läkemedel så skriver jag ut ett engångsrecept på ett annat likvärdigt i stället”.

Det var lite svårt att förstå vitsen med det hela. Naturligtvis uppskattade jag möjligheten att trots allt kunna få ut sitt förskrivna recept. Det kan ju kan vara akut läge. Men jag har svårt att förstå tanken bakom detta.

Är det ingen som har funderat över:

a)      kostnaden för att låta kunden vänta, medan receptarien skriver ut ett nytt recept. Det kan ju vara en kund i arbetsför ålder som förlorar arbetsinkomst.

b)     vad pappers- och arkiveringskostnaderna går på.

c)     hur mycket arbetstid denna extra manöver leder till.

d)     hur mycket arbetstid som behövs för läkaren. Han/hon ska prata med patienten en gång till, skriva ett nytt recept samt föra in anteckningar i journalen.

Kanske är det staten som vill fostra läkarna så att de skriver ut ”rätt” medicin från början? Då får man ju hoppas att de i fortsättningen får en varning på skärmen om att vald medicin ej ingår i  högkostnadsskyddet.

Anledningen till krånglet var att jag av en hjärtläkare fått en medicin som ska skydda mitt hjärta. Tyvärr får 10 procent torrhosta som biverkning av den medicinen. Och enligt receptarien är det bara kvinnor  som drabbas.

Ditte Holzer

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren