Krönika, Läst, Vetande

Mer hungrig på elcykel än på vanlig cykel

Lång och talande rubrik på cykelundersökningen med 10.000 deltagare

Nu har det kommit en undersökning som visar att vi blir mer hungriga av att åka elcykel än när vi tar den vanliga gamla cykeln.

Hur kan nu detta vara möjligt – när man åker elcykel finns det ju ett batteri som hjälper till när det kommer en backe – det borde  snarare bli ett mindre behov av mat efter en elcykeltur.

Svaret är att människor med elcykel åker betydligt längre sträckor än gammelcyklisterna. Det är t.ex. fler som väljer att jobbpendla när de skaffat en elcykel och då kommer de att cykla betydligt mer än de gjorde med den vanliga cykeln.

Många tror att elcyklisterna är lata typer som utan ansträngning snabbt tränger sig förbi alla dem som verkligen skaffar sig motion genom att cykla.
Att cykla på ”det gamla sättet” är det som gäller om man vill bidra till en bättre folkhälsa, tycker gammelcyklisterna.

London och Örebro är två av de deltagande sju städerna

Ändå så är det tvärtom enligt den stora studien som presenterats i tidskriften Transportation Research Interdisciplinary och vars resultat bygger på 10.000 deltagare från sju städer i Europa, i Sverige är det Örebro som finns med.

Det är ett EU-finansierat projekt som förhoppningsvis ska leda till att det kan utvecklas en mera aktiv livsstil inom EU.

Forskarna mätte hur mycket energi det gick åt för att cykla, elcykla, åka bil, och promenera. De resultaten kopplades ihop med hur mycket tid deltagarna lade på resorna och hur långa sträckorna var som de tog sig fram på.

Det är ett stort arbete som forskarna har gjort och kontentan är att elcyklister får mer motion än vi som åker vanlig cykel.
Så trots att den, som får körhjälp med battericykeln cyklar lättare, så blir det mer motion genom att de tillbringar mer tid på sadeln – man får ju faktiskt arbeta en hel del även om cykeln går på el.

Slutsatsen som forskarna lägger fram är att folkhälsan skulle förbättreas i Europa om vi fick fler elcyklar. Alltså bör vi nu, i motsats till vad många gammelcykllister gör, förespråka elcyklandet som ett både hållbart och hälsosamt alternativ för framtidens transporter.

Några huvudrubriker från studien

Blir det fler som skaffar elcykel kan det påverka infrastrukturplaneringen i ganska hög grad. Det kanske räcker med bra cykelvägar för pendling mellan bostadsområden och arbetsplatser istället för markkrävande och miljöstörande stora vägar för biltrafik.

Kanske kommer detta också att kräva högre tillåten fart och bättre säkerhetsanordningar, inte minst för att undvika kollisioner mellan ny- och gammelcyklister.

Men en sak som studien också visar är att vi med ”riktiga” cyklar är smärtare än nycyklisterna. Dessa har en BMI på knappt 25 medan vi andra ligger på knappt 24. Det beror på att elcyklisterna ofta är litet äldre, ca 48 år i snitt mot 44 år för gammeltramparna.

Låt oss till slut hoppas att såväl el- som vanliga cyklister ska kunna samsas väl på breda och bra cykelbanor i framtiden.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren