Samhälle

Mp vill få ett system utan att pensionsbromsen slår till

Foto: Pensionsmyndigheten.

– Miljöpartiet har uppfattningen att det snarast bör utredas om att i första hand återställa pensionsavgiften från dagens 17,21 till 18,5 procent. Vi ser ett behov att få ett långsiktigt ekonomiskt stabilt pensionssystem, utan att den så kallade pensionsbromsen slår till.

Rickard Persson, miljöpartiet.

Så säger Rickard Persson (Mp) som är partiets talesperson i riksdagen och näst sist i raden av partiledare och partirepresentanter som intervjuats i vår sommarserie om pensionerna och det svenska pensionssystemet.

Först ut var Ebba Busch Thor (KD), sedan kom Annie Lööf (C), Ulf Kristersson (M), Jonas Sjöstedt (V) och Barbro Westerholm (L). (Se fotnot) Nästa vecka är det Socialdemokraternas tur.

Här kommer Rickard Perssons svar:

Hur ser du på den uppgörelse som Pensionsgruppen kom fram till i vintras?

Det är glädjande att Pensionsgruppen lyckats komma överens om förändringar och en fortsatt översyn av pensionssystemet. Samt att det i överenskommelsen finns åtgärder för att förbättra för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna, vilket varit viktigt för Miljöpartiet. Det innebär samtidigt en viktig jämställdhetsåtgärd då de ofta är äldre kvinnor som befinner sig i denna situation. I delar är överenskommelsen en ramöverenskommelse och arbetet kommer att fortsätta för ytterligare justeringar av pensionssystemet.

Hur ser konsekvenserna av den ut för samhället?

Det innebär ett steg mot långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner, även om mer behöver göras vilket ligger i den fortsatta översynen av pensionssystemet. Pensionskapitalet ska investeras hållbart vilket gynnar nuvarande och kommande generationer, något som Miljöpartiet är särskilt glada för.

För den enskilde pensionären som inte lever på garantipension?

I överenskommelsen ligger intentionen att åstadkomma långsiktigt höjda och hållbara pensioner för alla, även för dem som inte lever på garantipension. Men pensionsgruppen har sett det som angeläget att i första skedet vidta åtgärder för dem som har det sämst ekonomiskt.

Anser du att Pensionsgruppen är en bra modell för att hantera det svenska pensionssystemet?

Ja, i princip därför att det är en ständigt pågående parlamentarisk grupp som ska vårda pensionsöverenskommelsen och följa utvecklingen. Och som underlättar för att få till stånd långsiktigt hållbara överenskommelser som håller över mandatperioder.

Har ditt parti förslag till ändringar, i så fall vilka?

Alternativet hade varit att tillsätta olika kommittéer i tid och otid för att hantera olika delar av det komplexa pensionssystemet, eller att diskussionerna hade skett i informella grupperingar partierna emellan. Detta ser inte Miljöpartiet som rimligt, och därför har vi för närvarande inga förslag till förändringar.

Har du och ditt parti diskuterat att låta fler riksdagspartier ingå i gruppen?

De partier som säger sig respektera den ursprungliga pensionsöverenskommelsen bör kunna ingå i Pensionsgruppen.

Hur tänker du och ditt parti på frågan om den allmänna pensionsavgiften, APL?

Miljöpartiet har uppfattningen att det snarast bör utredas om att i första hand återställa pensionsavgiften från dagens 17,21 till 18,5 procent. Vi ser ett behov att få ett långsiktigt ekonomiskt stabilt pensionssystem, utan att den så kallade pensionsbromsen slår till.

Vad är din uppfattning om åldersrepresentativiteten i riksdagen?

Det är viktigt att åldern i riksdagen speglar befolkningen i stort.
Idag finns en viss underrepresentation av yngre unga och äldre i riksdagen.
Men lika viktigt är det att olika tjänstemän på riksdagskanslierna och politiska tjänstemän på departementen har en rimlig åldersfördelning.

Har du själv agerat för att få in fler äldre i riksdagen?

Vår nuvarande riksdagsgrupp speglar åldersmässigt väl befolkningen i stort.
Det gör även de riksdagslistor som är aktuella inför årets val.
Vi har ett aktivt förbund för våra seniorer, Gröna Seniorer, och våra olika representanter i regering och riksdag är flitiga besökare där.

Hur viktiga är äldrefrågor i höstens val för ditt parti, rangordna gärna på en skala ett till tio, där tio är viktigast.

Miljö- och klimatfrågan är en av våra högst prioriterade frågor. Det är viktigt för alla åldersgrupper att vi kan dricka rent vatten, att vi minimerar luftföroreningarna och att vi har en dräglig planet att leva på.

Den rödgröna regeringen har tagit fram ett åtgärdsprogram för minskad ohälsa i arbetslivet och för att man ska orka arbeta fram till pensionen. I Pensionsgruppens överenskommelse finns förslag om rätt att få lov att arbeta längre. Vi tillsätter också en delegation för äldre arbetskraft.

Miljöpartiet har arbetat intensivt med förslag kring suicidprevention, som i hög grad berör äldre.

Se tidigare intervjuer här:

Ebba Busch Thor.

Annie Lööf.

Ulf Kristerson.

Jonas Sjöstedt.

Barbro Westerholm.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren