Kultur

Nära 100 000 besökte bokmässan

Jonas Gardell på bokmässan. Foto: Alexander Lagergren.

Bokmässan i Göteborg är över för den här gången. Redan nu har arrangörerna summerat mässan i siffror på längden och tvären.

Här är några (med siffror för 2015 inom parentes):

 • Antal besök 96 293 (94 715)
  Utställare 836 (809)
  Huvudutställare 617 (601)
  Monteryta kvm 11 863 (11 169)
  Representerade länder i utställningen 28 (23)
  Ackrediterade från media 1 176 (1 180)
  Antal seminarier 422 (387)
  Medverkande författare och föreläsare i seminarier 870 (798)
  Medverkande totalt 3 205 (2 736)
  Programpunkter totalt 4 190 (3 694)

Läs även Jan Zettergrens dagfördag-rapportering här!

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren