Folk, Samhälle

Norge först i världen med en äldreminister: -Ett äldrevänligt samhälle är ett måste

Åse Michaelsen.

– Många äldre vill verka mera i samhället men det kräver en attitydförändring. Vi måste samla våra krafter och arbeta tillsammans för att skapa ett äldrevänligt samhälle.

Det säger Åse Michaelsen som för ett år sedan blev Norges och kanske världens första äldreminister i en intervju med oss på Nyfikengrå. Här är våra frågor och Åse Michaelsens svar:

Varför behövs det en äldreminister?

Många äldre i Norge har det bra men vi ser att kvaliteten på de äldres tjänster varierar för mycket, både mellan och inom kommunerna. Många hälsoministrar från många partier har försökt att göra något åt ​​det här, men ingen har riktigt lyckats.

Jag tror att en särskild äldre- och folkhälsominister skulle kunna lyfta området på ett nytt sätt. Det handlar inte bara om att skapa bättre tjänster för de äldre idag. Det handlar också om att förbereda sig på att det blir allt fler äldre och därför skapa ett samhälle där de äldre både kan utnyttja sina resurser och lita på att samhället möter deras behov.

Många äldre vill verka mera i samhället men det kräver en attitydförändring. Vi måste samla våra krafter och arbeta tillsammans för att skapa ett äldrevänligt samhälle.

…vi vill låta denna viktiga uppgift få ännu större politisk uppmärksamhet…

Vad ligger bakom beslutet att lägga dessa frågor på en specialminister?

Norges viktigaste resurs är de människor som bor här. När vi investerar i människors hälsa investerar vi samtidigt i den viktigaste resurs vi har. Men vi vill låta denna viktiga uppgift få ännu större politisk uppmärksamhet och ökat tryck genom en äldre- och folkhälsominister. Det är viktigt att rusta för välfärdstjänsterna i framtiden.

Vilka områden ingår i ditt mandat?

Jag är ansvarig för vården och hela folkhälsoområdet. Folkhälsoarbete måste först och främst hjälpa människor att få flera år i livet med god hälsa och minskad risk för sjukdom.

Minskad tobaksanvändning, ökad fysisk aktivitet, näringsriktig och nyttig föda är viktigt för att förbättra folkhälsan. Annat viktigt folkhälsoarbete utförs också inom andra sektorer än hälso- och sjukvården.

Vi måste ha förskolor och skolor där alla barn blir sedda och hörda och bra lokala samhällen med säkra mötesplatser där vi kan träffas över generationsgränserna.

Inkluderande arbetsplatser är också viktiga för hälsan.
Som äldre- och folkhälsominister arbetar jag inte bara med åtgärder inom hälsovården utan samverkar även mycket med kollegor i andra departement.

Hur prioriterar du dem?

Regeringen har nyligen lagt fram en ny politisk plattform som anger vår kurs framöver och anger vad regeringen bör prioritera. Äldrepolitik och folkhälsa är mycket viktiga, och vi måste fokusera på dessa områden för att säkerställa ett hållbart välfärdssamhälle i framtiden.

Det handlar om grundläggande frågor för de äldre men som oftast glöms bort…

Vad är den största utmaningen?

Även om det är mycket som går bra i Norge, har vi flera utmaningar, bland annat vården av de äldre. Många får inte tillräckligt bra service där de bor och regeringen har därför nyligen lagt fram förslag om reformer för de äldre. Det ska hjälpa dem att få en trygg och aktiv ålderdom.

Det handlar om grundläggande frågor för de äldre men som oftast glöms bort: Bra mat och måltidernas utformning, aktivitet, och bra hälsovård i ett gott samhälle .
Folkhälsan i Norge är bra och förväntad livslängd är bland de högsta i världen. Vi ser dock att för liten fysisk aktivitet, psykisk sjukdom och ohälsosam kost är stora utmaningar. Jag vill därför vidta åtgärder som gör det litet lättare att leva litet friskare.

Många tror att man måste springa mycket långt eller lyfta väldigt tungt för att det ska vara bra för hälsan men så är det lyckligtvis inte; små saker kan göra en stor skillnad för hälsan, både fysiskt och fysiskt.

Jag ska presentera en ny parlamentarisk rapport om folkhälsa med ett antal åtgärder som kommer att bidra till att medborgarna kan få hälsosammare levnadsvanor och en god fysisk och psykisk hälsa.

…så vitt jag vet finns det inget annat land i världen som har sin egen minister för de äldre och för folkhälsan.

På vilket sätt har avtalet kommenterats i norska medier?

Jag har fått ett intryck av att många tycker att det är positivt med en äldre- och folkhälsominister. Det finns en bred tvärpolitisk överenskommelse om att vi måste stärka äldreomsorgen och att vi snarast måste förbättra våra ansträngningar och skapa goda förebyggande tjänster.

Samtidigt är detta ett helt nytt sätt i politiken och, så vitt jag vet, finns det inget annat land i världen som har sin egen minister för de äldre och för folkhälsan.

Hur ser situationen ut inom norsk äldrevård och -omsorg?

De flesta äldre i Norge trivs bra och får en god service där de bor. Samtidigt misslyckas man alltför ofta med de viktigaste sakerna i äldreomsorgen som mat, aktivitet och hälsovård och detta måste vi göra något åt. Regeringen har därför nyligen påbörjat en äldrereform som ska hjälpa äldre att få en säker, aktiv och värdig ålderdom.

Vad betyder de äldres organisationer för ditt kommande arbete?

De äldres organisationer är mycket viktiga samarbetsparter både för mig och för regeringen. Jag spenderar mycket tid på att resa runt landet för att träffa äldre, deras släktingar och representanter för olika användarorganisationer. De har nyttig och användbar information som kan bidra till att förbättra vår politik.

Vad tycker du är viktigast för dig den dag du blir gammal och behöver hjälp?

Jag tror att jag kommer att arbeta med att få känna mig trygg och fortfarande få vara en tillgång i samhället om jag har en god hälsa.

Jag tycker också mycket om att vara ute i naturen. En promenad i skogen gör gott både för kroppen och knoppen.

Så jag hoppas att jag kan fortsätta att vara med och delta i samhället och inte ställas åt sidan bara för att jag blivit gammal.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren