Folk, Krönikor, Tyckt

Nu återstår bara nationell samling

Åsa Romson och Stefan Löfven vid dagens presskonferens. Foto: flickr.com/Victor Svedberg.

Flyktingvågen  från krigets och fasornas Syrien och en rad andra länder där snarlika förhållanden råder har i åratal satt de drabbades grannländer under hård press.  I länder som Turkiet och Libanon bor sammantaget miljoner flyktingar i läger drivna av UNHCR.  Det är en tillvaro utan hopp för andra än ett fåtal  tiotusental som utses till kvotflyktingar och fördelas på mottagarländer världen över.

I det läget har de som har råd och kraft med hjälp av människosmugglare sökt sig  mot Europa på mycket farofyllda vägar. Tusentals har  drunknat i Medelhavet eller omkommit längs vägar där gränsvakter och taggtråd utgjort hart när oöverstigliga hinder.

Ändå har hundratusentals nått  länder som välkomnat dem. Som Österrike, Tyskland och Sverige. Det är några få som tillämpat en generösare och – om man så vill – medmänskligare asylpolitik än vad som krävs av ett medlemsland i EU.

Vi öppnade våra hjärtan för dryga 80 000

Den ström av asylsökanden som på så sätt kom till Sverige under 2014 – det år då vår dåvarande statsminister vädjade till oss att öppna våra hjärtan – välkomnades.  Vi öppnade våra hjärtan för dryga 80 000. De fick sin sak generöst prövad.

Med undantag av Sverigedemokraterna (SD) stod riksdagspartierna bakom den politik som fördes i det här hänseendet. Vad man grälade om var integrationspolitiken – hur vi skulle få nykomlingarna att lära sig språket och få möjligheter att försörja sig själva.

Den som likt SD nämnde begränsningar eller tak för asylinvandringen sågs som främlingsfientliga eller värre oavsett vad man sa om taknivån.  Men nu när 80 000 kommer på ett par månader är regeringen själv där. Läget är ohållbart, heter det från den ena ministern efter den andra – ibland med gråten i rösten.  Vi kan inte ta emot fler, förklarar de.

Nåja, det kan vi säkert. Det kommer vi säkert också att göra även om regering och riksdag nu anpassar svensk lag till den miniminivå av asylrätten som gäller i EU. Även om vi i ett slag söker förvandla oss från mönsterland i detta hänseende till något i still med ett av många hånat Danmark.

Även om vintern är sen så kommer den obevekligen allt närmare inpå knutarna. Att vi skulle låta flyktingar som passerat gränsen frysa ihjäl på våra gator måste betraktas som uteslutet.

Samhället sätts på ännu större prov

Visst kommer de aviserade åtgärderna om tillfälliga uppehållstillstånd i tre år, begränsad anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav att få viss effekt. Men vi måste förstå att även en avtagande ström ovanpå den som redan kommit sätter hela samhället på ännu större prov. Har vi inte möjligheter att  ge nödlidande tak över huvudet så måste vi skapa sådana möjligheter.

Det kan inte göras i politisk strid och gnabb om vem som varit först med att varna eller först med att presentera förslag till åtgärder som nu sätts in. Men det är vad jag hör att både M- och KD-ledaren ägnar sig åt.

En del av lösningen må bestå i att flyktingar som kommer från ”säkra” länder på Balkan sänds tillbaka. Och kanske kan vi hoppas att några fler länder än de ovan nämnda visar öppenhet och medmänsklighet. Men när de nu ser hur rika Tyskland och Sverige råkar i kris till följd av en öppnare politik så kommer de säkert att tveka.

Vad båtar det till att vara efterklok?

Vi har en kris som inte kan lösas genom att stoppa alla asylsökanden som kanske borde ha registrerat sig i Grekland istället. Kanske borde regeringen i ett tidigare skede börjat se över våra asylbetämmelser?  Men vad båtar det till att idag vara efterklok.

Idag är krisen här och den möts bäst om man kan agera i samförstånd över hela det politiska fältet. Det är troligen omöjligt att få vare sig Vänsterpartiet eller Sveigedemokraterna med på en gemensam linje.

Men regeringen borde försöka. Att hålla ytterkantspartierna borta från varje diskussion om den kris som nu fördjupas kan bara gynna de som vill dra nytta av splittringen och missnöjet bland dem som anser att vi gör för lite eller för mycket för människor på flykt.

Låt alla i god demokratisk ordning få säga sitt om hur vi ska klara situationen. De som inte vill vara med och ta ansvar må sedan mäla sig ur. Till sist måste det bli nationell samling som gäller.

 

 

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren