Tipsat, Tyckt

Nu rivs Slussen – ”stockholmarna sover törnrosasömn”

Södermalmstorg mot Stadsmuseet.

Man får inte ljuga fick jag lära mig när jag var liten. När man blir stor och politiker heter det Information.

Stockholms stad har i lönndom startat med rivningen av Slussen innan beslutet vunnit laga kraft.

Affärerna har stängt och butiksinnehavarna blivit tvungna att flytta. Samtidigt förbereds stora grävarbeten och projekteringar på själva anläggningen och upphandlingar pågår.

Till det kommer att ledningen hemlighåller eller vilseleder kring sådant som allmänheten kan misstycka om, som till exempel att utsikterna från Söder mot Gamla stan och vice versa försvinner. Detta görs elegant med att alla högre hus och annat skrymmande ritas som genomskinligt glas.

Södermalmstorg mot Gamla stan. Notera att man förutom att rita allt i glas även lutar väggarna så att det inte ska se ut som en störande betongmur.

En annan taktik är att riva eller stänga av vissa vägbanor för trafik. Så den dag motorvägsrampen läggs på Skeppsbron intill Gamla stan är redan det gamla Slussen ett minne blott.

Stockholmarna sover törnrosasömn omedvetna vad som är på gång. Eftersom den mesta informationen kring Slussen har styrts av Stadshusledningen via en professionell reklambyrå förefaller ju allt vara under kontroll. Förutom några aktiva proteströrelser vet inte så många vad som är på gång. Det vill föreningen Bevara Slussen råda bot på.

På söndag blir det ballonger på Slussen – men ingen fest. Med hjälp av heliumballonger vill föreningens medlemmar visa hur höga de planerade husen blir och var de kommer att byggas. För i verkligheten blir det riktiga hus och inte glas. Och panoramat mellan Söder och Gamla stan kommer att försvinna.

Fotnot: Slussenaktiviteter söndag 18 nov 2012: Information, utställningar, flygblad, ballonger.

Stockholm Stad informerar kl 10 – 16, Peder Myndes backe vid Slussens T-bana.

Föreningen Bevara Slussen närvarar på torget med information och aktiviteter kl 12 – 16.

 

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren