Upplevt

Ny bok – Jakten på den rättvisa skatten

Förläggaren Bertil Ekderlid tar bild av författaren Eva-Lena Ahlqvist – Foto: Tom Engström

Journalisten och författaren Eva-Lena Ahlqvist har kommit ut med sin tredje bok kring temat ”Våra skatter”.
Titeln på den senaste boken är ”Jakten på den rättvisa skatten”.

Boken ges ut på Bertil Ekerlids förlag och boken presenterades i tisdags.
Förlagschefen fick då, som synes ovan, även agera fotograf åt en av de deltagande ekonomijournalister som ville frottera sig med kollegan och få veta mer om rättvisa skatter och om sådana verkligen kan finnas.

Eva-Lena Ahlqvist arbetade under sin yrkesverksamma tid till stor del på Dagens Industri (DI) och så här skriver hon bl.a. i sin nya bok:

Eva-Lena Ahlqvist vid sidan om bokens omslag – Foto: Tom Engström

Vad är en rättvis skatt?
Den här boken har fått titeln ”Jakten på den rättvisa skatten” därför att en rättvis skatt är vad de flesta säger sig eftersträva.

Men vad är en rättvis skatt?
På den frågan finns inget enkelt svar. Olika människor kan ha diametralt motsatt syn p4 vilken skatt som är rättvis. Men frågan är angelägen och värd att diskutera utifrån olika perspektiv.

De flesta vill ha enkla skatter.
Enkelhet har ett värde i sig — det blir lätt att förstå och lätt att göra rätt. Men det blir ingen millimeterrättvisa utan en rättvisa med ganska bred felmarginal.

En enkel skatt är oftast en typ av schablonskatt som den kommunala fastighetsavgiften och skatten på investeringssparkonto (ISK).

Att det är enkelt att deklarera och att utfallet är förutsägbart kan ses som rättvist.
Men samma utfall kan uppfattas som orättvist av den som skulle ha fått lägre skatt i ett mer konventionellt system, till exempel den som har ett ISK som gått med förlust och ändå måste betala skatt som om det hade gått med en schablonberäknad vinst.
Likaså kan de som har lågt taxerade hus tycka att de som har dyra fastigheter slipper för lindrigt undan.
Det som är rättvist för den ena kan vara orättvist för den andra.
Men om skattereglerna är så svåra att många gör fel blir skatten inte heller rättvis.

– Medborgare bör bidra till statens underhåll i förhållande till de inkomster de åtnjuter under statens beskydd.
– Den skatt som varje individ ska betala ska vara känd i förväg och inte bestämmas godtyckligt.
– Summan, tidpunkten och sättet för betalning ska vara klar och tydlig.
– Varje skatt bör tas ut vid den tid och på det sätt som passar bäst för den som ska betala.
– Varje skatt bör vara konstruerad så att den tar så lite som möjligt ur folkets fickor utöver vad den ger till statskassan.

Den första punkten är en påminnelse om att även höginkomsttagare får något för skatterna. Alla är beroende av ett samhälle som fungerar, där man slipper social oro, kriminalitet, korruption och andra hot mot liv och företagsamhet.

Det som är rättvist för den ena kan vara orättvist för den andra.
Arvsskatten var en sådan skatt.
Förmögenhetsskatten var en sådan skatt.
Värnskatten är en sådan skatt.
Namnen signalerar rättvisa men effekten är den motsatta. Man kan kalla dem symbolskatter.

Alla skatter har kostnader, alla skatter driver in kilar i det ekonomiska maskineriet. Hur de är konstruerade har stor betydelse för tillväxten.

Alla skatter påverkar beteende. Speciellt gäller det skatter som inte uppfattas som legitima av dem som ska betala.
En skatt som får människor att fatta beslut som är dåliga för dem själva och/eller för samhällsekonomin är en orättvis skatt.
Är det inte på tiden att avskaffa alla sådana skatter?

Detta är en bråkdel av bokens innehåll som är uppdelat i 49 kapitel med förnuftiga tankar som i regel ligger långt från det politiska tänket och det vanliga skattekäbblet.

Det verkar finnas en dröm hos författaren att reella sakskäl, någon gång, skulle få ligga till grund för en riktigt bra skattereform och en bön om en sådan reform kan också spåras i bokens sista rader:
– Sverige ska konkurrera med kunskap och kvalitet, inte med låga löner, säger statsministern ofta.
– Varför inte visa det i skattesystem – ett mycket smartare skattesystem – ett skattesystem som skapar välstånd och välfärd.
– Det är hög tid för det.”

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren