Folk, Samhälle

Ny och mänskligare bild av Kirunas skapare

Hjalmar Lundbohm porträtterad av Eva Bonnier 1892. sv.wikipedia.org.

Nyligen kom forskaren och författaren Curt Persson ut med en populärvetenskaplig biografi om gruvstaden Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm. Frågan är om den 387 sidor feta och rikligt illustrerade biografin Hjalmar Lundbohm – ledare, samhällsbyggare och kulturmecenat (förlag Älven kultur)kommer att förändra bilden av mannen som har kallats Kirunas grundare? Jag tror det.

Kirunafödde historikern Curt Persson är väl lämpad för uppgiften, och har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt att studera mannen som allmänt kallats Kirunas skapare.

En stor vinst med hans biografiska verk är att Lundbohm blir mera mänsklig med sina stora förtjänster men också med sina fel och brister.

Historiskt har Hjalmar Lundbohm getts en helt avgörande betydelse som mannen som skapade Kiruna, Han har bland annat gett namn åt den största gatan och den kommunala gymnasieskolan i gruvstaden Kiruna.

Inga nya monument behövs

Men hur blir det i det nya, flyttade Kiruna centrum som nu uppförs runt nya stadshuset Kristallen med dess länskonstmuseum högst upp? Curt Persson anser att Lundbohm inte behöver några nya gator eller hus uppkallade efter sig, han behöver inga nya monument. Han står stark utan sånt.

Visst kan det synas en smula vågat av en tidigare chef  för Hjalmarlundbohmsgården – numera flyttad till en säkrare plats i Kiruna jämte andra kulturbyggnader – att ge sig på projektet att doktorera och tillika skriva en populärvetenskaplig volym om den mytomspunne LKAB-disponenten under Kirunas pionjärtid.

Många av storföretagsledarna i början av 1900-talet var precis som Hjalmar Lundbohm samtidigt betydelsefulla samhällsbyggare. Efteråt sägs det ibland om att dessa i sin personlighet och gärning “bar tiden”.

För den i Kiruna kommun uppvuxna Curt Persson, senare föreståndare för Hjalmarlundbohmsgården, kultursekreterare vid Kiruna kommun och därefter landsantikvarie/länsmuseumchef i Norrbottens län i Luleå, var det det logiskt att  doktorera om Lundhohm vid Luleå tekniska universitet.

Detta med avhandlingen Hjalmar Lundbohm – En studie om ledarskap inom LKAB 1898- 1921, som gjorde Curt Persson till fil doktor i oktober 2015. Ett minst sagt källkritiskt mödosamt arbete eftersom Hjalmar Lundbohm låtit brodern, landsfiskalen Sixten bränna brev och andra handlingar inför sitt frånfälle.

En komplex bild av myten Lundbohm

Ändå har Curt Persson lyckats väl i sina forskarmödor, grävt fram faktamässigt väl underbyggda slutsatser och skapat en mänskligt komplex bild av myten Hjalmar Lundbohm.

Därtill har den nu i sin pedagogiskt reviderade form blivit en utmärkt populärvetenskaplig biografi, utgiven hösten 2018. Den ger en både läsvärd och pregnant riklig gestaltning av Lundbohms person, rensad från tidigare tidigare panegyrisk “slagg” av förenklingar om “Lapplands okrönte kung” och annat liknande. För det förtjänar Curt Persson beröm.

Det gamla stadshuset som nu är borta. Foto: Robert Björkenwall.

Detta särskilt som Hjalmar Lundbohm i malmfälten kommit att användas som en logotyp och ge namn åt den största gatan, en skola med mera i Kiruna, och en forskningsfond därtill.

Med sin avhandling och biografi har han räddats ur mytbildningens klor och  gjorts  till en mänskligt komplex personlighet. På köpet har vi fått en både läsvärd och kunskapsrik biografi om en på många sätt fascinerande norrbottnisk pionjär och samhällsbyggare, men också en person med mänskliga brister och tillkortakommanden som alla andra.

Vi vet till exempel att han vid minst två tillfällen själv var inställd på att gifta sig med först Emilie Demant (dansk konstnär) och senare den “wallraffande” journalistpionjären Ester Blenda Nordström.

De blev dock inte av och Curt Persson avstår själv från spekulera vidare om Lundhohms kärleksliv då verifierbara källor saknas. Men klart är att Blenda Nordström ansåg Hjalmar för gammal och avvisade hans frieri.

Foto: Robert Björkenwall.

En i förtid åldrad och sjuklig Hjalmar Lundbohm avled under påskdagen den 4 april 1926 hos sin bror. Lundbohm hade då redan – juni 1921 – lämnat alla sina uppdrag i LKAB med hänvisning till sviktande hälsa och försämrade relationer med övriga ledande i koncernen.

I praktiken hade hans operativa ledningsuppgifter övertagits av hans efterträdare Granström under första halvåret 1920.

Patriarkal hand över allt och alla

Lundbohm reste från Kiruna den sjätte oktober 1920 och återvände sedan aldrig mera till Kiruna. Men han fortsatte att korrespondera och hålla sin vakande, patriarkala hand över allt och alla i Kiruna – och särskilt så vad gäller utbildningsfrågorna.

Han ogillade att efterträdaren Granström och landshövdingen Malm visade bristande intresse för kompetensförsörjningen på lite sikt för bolaget och samhället Kiruna.

Hjalmar Lundbohm lyfts fram som en tydlig och profilskarp person i kretsen av andra framgångsrika industri- och samhällsbyggare. Detta i en tid när flera av de stora svenska verkstads- och tillverkningsföretagen byggdes upp och tidigt kom att också ta för sig på en internationell marknad.

Kirunas centrum i september 2017 med Kiirunavaara i bakgrunden. Foto: Arild Vågen/sv.wikipedia.org.

Utvinningen av den lappländska järnmalmen och skapandet av LKAB ryms väl i samma industriella mönster. Lägg därtill dess med tiden allt viktigare roll som kassako för svenska staten, liksom gruvbolagets så viktiga roll för inte bara svensk utan även europeisk stålindustri – och som hela EU:s “hemmagruva” för vidareförädlad järnmalmspellets.

Kirunas nya stadshus Kristallen. Foto: kiruna.se.

Hus som har flyttats i Kiruna under 2017.

Unik stadsflytt

Biografin om Lundbohm förtjänar att läsas av alla som har intresse av den stolta gruvstaden Kirunas historia och av den nu i sitt slag helt unika stora stadsflytten och omvandlingen som järnmalmsgruvans expansion nu på 2010-talet kräver.

För detta enorma projekt har statens “kassako” LKAB – med årliga utdelningar i mångmiljardklassen – hittills lagt ut dryga 13 miljarder kr, och lär behöva lägga kanske lika mycket till innan hela stadsflytten är genomförd.

Curt Persson har åstadkommit en väl genomarbetad, rikt illustrerad och spännande biografi.

Recensenten själv Robert Björkenwall på plats i Kiruna.

 

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren