Kultur

Nya skrivregler för en ny tid

Foto: skola.malmo.se.

Den var efterlängtad. Den nya upplagan av Språkrådets Svenska skrivregler.

Det har gått nio år sedan den förra upplagan och under den perioden har språket, inte minst skriftspråket, utvecklats och förändrats. Så nu känns det skönt att ha en aktuell uppdatering att vända sig till när frågetecknen hopar sig kring exempelvis avstavning, valet mellan stor och liten bokstav eller utformningen av specialtext som punktuppställningar.

Det första kapitlet i Svenska skrivregler har rubriken ”Text och form”. Det handlar om samspelet mellan text och grafisk form.

Första underrubriken i den nya upplagan lyder: ”Några råd om läsvänliga texter”.

Det är bara att gratulera

Och det är ingen tvekan om att den nu aktuella regelsamlingen i det här avseendet har tillkommit under devisen: ”du ska leva som du lär”. Det är bara att gratulera redaktören, Ola Karlsson, och hans medarbetare!

Boken har, precis som det förordas i det inledande kapitlet, en ”inbjudande, läsvänlig grafisk form”.

Strukturen är ”överskådlig” och ”det väsentliga […] lyfts fram på olika sätt”.

Till överskådligheten bidrar i högsta grad de illustrerade kapitelstartsidorna.

I den nya upplagan finns naturligtvis helt nya inslag, som ett delkapitel om ingresser, ett helt nytt kapitel om hanteringen av engelska ord och texter (skrivregler i miniformat för engelska texter) och, i kapitlet ”Främmande tecken”, råd om hur vi ska handskas med arabiska och serbisk-makedonska bokstavstecken.

Rekommendationer i tiden

I övrigt handlar det om utökade och preciserade råd.

Vi kan läsa mer än i tidigare upplagor om val av böjningsändelser. Mer om stavning och böjning av engelska lånord. Mer om källhänvisningar.

Här finns något för alla som skriver. Rekommendationer som ligger rätt i tiden.

Informationen om att skiljetecknet punkt används för att avsluta meningar som är påståenden följs till exempel av denna upplysning: ”Meningar måste inte alltid vara fullständiga huvudsatser utan kan även bestå av bisatser eller andra meningsfragment”.

Ett ord i rättan tid, tycker nog de flesta skribenter i dag …

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren