Tyckt

Okritiskt om stockholmarnas intresse för höghus

– Dagens Nyheter påstår att stockholmarna vill ha höghus. Okritiskt tar nyhetsprogrammet ABC upp detta som något slags fakta. Underlag? 1000 personer av de ca 1.6 miljoner som bor i och runt Stockholm. Men vi får inte veta vilka frågor som har ställts, vilka personer som har fått frågorna eller vilka åldergrupper som har tillfrågats.

Ändå tas detta för vetenskapligt nog.

Om samma standard skulle sättas på övrig vetenskap skulle man lätt komma fram till att jorden var platt och månen cirkulerade kring Pluto.

Om vi vill bevara Stockholm och Stockholms skönhet måste vi äldre engagera oss mer. Annars blir vi sittande med fler Waterfronthus mitt i innerstaden.

Tycker Catharina Ingelman-Sundberg, f.d stadsbyggnadsreporter.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren