Folk, Sagt, Tyckt

Omsorg om barn, omsorg om gamla – borde inte det vara sak samma?

Ill: sxc.hu

Ill: sxc.hu

– Anhörigvården bör vara frivillig, både för den som är vårdberoende och för den som förväntas ge vård.

– Det står i vår lagstiftning att vi ska värna om de äldres oberoende och självbestämmanderätt. Detta görs bäst genom att ha en offentligt finansierad äldreomsorg som fungerar.

Så sa Petra Ulmanen i en intervju i Sydsvenska dagbladet apropå sin avhandling Omsorgens pris i åtstramningstid. Anhörigomsorg för äldre ur ett könsperspektiv för ett par månader sedan.

Nu är avhandlingen blixtrande aktuell, inte minst sedan SVT i veckan blåste på för fulla segel med sin dokumentär Hem till varje pris. På SVT:s hemsida ställs frågan:

– Vart har de gamla tagit vägen sedan var fjärde plats på äldreboenden i landet försvunnit under 2000-talet?

Svaret är enkelt, skriver de: – De gamla bor hemma, trots att de varken vill eller kan klara sig själva.

Den här diskussionen har flera år på nacken, och många är de idéer som väckts och väcks om att skapa en mänskligare äldreomsorg.

Marta Szebehely. Foto: socarb.su.se.

Marta Szebehely. Foto: socarb.su.se.

Redan 2012 föreslog till exempel samma Petra Ulmanen tillsammans med professor Marta Szebehely att äldreomsorgen ska hanteras som barnomsorgen, det vill säga inte bara som en kostnad.

På Nyfikengrå berättade vi om deras tankar här.

Monika Olin Wikman skrev i en kommentar här på Nyfikengrå: – Sanningen är att inget parti tar i frågan om hur man ska klara äldreomsorgen vad gäller kvalitet och resurser.

– Jag tror på en allmän äldreomsorgsförsäkring. Utred åtminstone. Med en sådan kan man lägga fast vad samhället ska stå för och vad vi måste svara för själva.

På Nyfikengrå har vi även uppmärksammat den digitala bankskola som Sparbanken Skåne drar igång nu i vår:
– Många bekräftar att behovet finns, säger projektledaren Åsa Hallén-Andersson.
Skriv så pennan ryker!

Foto: Jurek Holzer

Foto: Jurek Holzer

Sist men inte minst har vi gått ut med en uppmaning till alla våra läsare:

Skriv och berätta om ditt liv som 60-plussare! Blev det som du tänkte dig? Har du upplevt något som gjort dig arg, glad, berörd – så mycket att du vill förmedla det vidare? Välkommen med ditt bidrag!

Flera av berättelserna kommer att publiceras på Nyfikengrå, läs mer om förutsättningarna här.

Skriv så pennan ryker!

God och glad läsning

Ingrid Lindgren
Redaktör och ansvarig utgivare

PS.
Passa på, stöd Nyfiken Grå, läs här hur du kan hjälpa till

Vill du också prenumerera på vårt nyhetsbrev? Gör det här eller om du redan är prenumerant, skicka länken till en vän.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren