Krönika

Ord, ord, ord – man lär så länge man lever!

”Ord, ord, ord”, svarade Hamlet när Polonius frågade vad han läste. Samma svar blir det om någon frågar mig om vad medierna uppmärksammat under den senaste tiden.

Först kunde vi läsa att ordboksgiganten Oxford Dictionaries anklagas för sexism. Sedan har det handlat om svenska språkanvändares ordförståelse. Eller snarare brist på ordförståelse.

När det gäller Oxford Dictionaries påstådda sexism är det framför allt ordförklaringarna som anses vara nedlåtande mot kvinnor. Ordboksredaktionen har dessbättre meddelat att justeringar står på agendan.

Men förra veckan lärde jag mig att även svenska ordböcker kan ha anledning att se om sitt hus i detta avseende. En pilotstudie på Svensk ordbok – ordboken som genom att vara beskrivande kompletterar Svenska Akademiens ordlista, normerande för stavning och böjning – avslöjar nämligen att inte heller den är glasklart jämställd.

Ordboken redogör utförligt för ords betydelse och ger dessutom exempel på hur orden kan användas i olika sammanhang, så kallade språkprov. Och det är i dessa betydelsebeskrivningar och i exempelmeningarna, språkproven, som ordboken slirar på det politiskt korrekta. Eller vad sägs om språkprov som ”han andades henne i nacken” och ”en berusad man som andades billigt vin på henne”?

Och inte behöver man vara särskilt konspiratoriskt (läs: feministiskt) lagd för att reagera på definitionerna av orden spåman och spåkvinna. Så här står det: ”spåman, man som gör förutsägelser om framtiden”; ”spåkvinna, kvinna som utger sig [min kursivering] för att kunna förutsäga framtida händelser”!

Kom sedan och säg att en ordbok inte kan vara underhållande …

Vad ordförståelsen beträffar vet vi alla vid det här laget att svenska folkets ordförståelse minskar. Det är högskoleprovets orddel som avslöjar detta.

Men det som inte alltid framgått i klartext är att ordförståelsen hos vissa blir bättre, nämligen hos de äldre provdeltagarna.

Vi som skriver och läser Nyfikengrå skulle alltså förmodligen klara ordprovsdelen med glans!

Intressant är att gamla, hederliga ord som tjänlig, kulvert och varsko är svårare att förstå för de yngre än ord som progressiv, patriarkat och fascination … Ännu ett exempel på engelskans genomslagskraft?

Ord, ord, ord. För den som vill testa/utveckla sin ordförståelse i största allmänhet kan jag rekommendera Språktidningen – Årets tidskrift 2015. I den är ”Vad betyder ordet?” ett stående inslag.

I senaste numret misslyckades jag med ordet bissera. Absolut ingen aning. Och inte blev jag klokare av förklaringen: ’upprepa’. Men här kom Svensk ordbok väl till pass.

Enligt ordbokens utförliga definition innebär bissera att ”utföra (musikstycke) en extra gång, ofta på grund av publikens entusiasm” …

Man lär så länge man lever!

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren