Folk, Läst

På flykt undan ondskan

Jesús Carrasco. Foto: spanskultur.com.

Jesús Carrasco. Foto: spanskultur.com.

Samuel Bross har läst Flykten av Jesus Carrasco:

En ung pojke är på flykt från sin våldsamme far någonstans ute på den spanska landsbygden i ett odefinierat tidigt 1900-tal. Vi vet inte var, vi vet inte varför. Men större delen av byn letar efter honom och uppenbarligen är det bättre att gömma sig i en oansenlig grop än att bli upptäckt. Även överheten i form av en tillsyningsman och hans anhang har intresse av att hitta honom.

När mörkret faller ska han ta sig vidare även om det torra landskapet knappt ger något skydd. Det verkar utsiktslöst.

Han stöter på en ensam gammal herde med sin åsna, sin hund och en handfull getter. Denne ger honom handfasta råd om hur han ska göra för att inte bli upptäckt. De slår följe. Mot praktiska gentjänster får han lite torkat kött och lite vatten. Det finns nästan ingen växtlighet på den stora stäppen de måste ta sig över för att komma till den skyddande bergen och skogen på andra sidan.

Pojken är osäker på gubben. Vill han honom väl, eller vill han tjäna den belöning som utfästs för pojkens återfinnande? Som gamar i grannskapet kretsar tillsyningsmannen med sin motorcykel, sina kumpaner och sina vapen. Det verkar som om herden lika ogärna som pojken vill få förföljarnas uppmärksamhet riktad mot sig.

Detaljrikt och utan att bespara oss något skildrar Jesus Carrasco de två ödeskamraterna långsamma förflyttning genom ödemarken. Det är som om de båda är på flykt undan ondskan i ett ogästvänligt landskap. En gång i tiden har där funnits både byar och växtlighet men torkan verkar ha jagat bort allt och alla.

Vad har dessa män för intresse av en pojkvasker? Vad representerar han? Vad har tillsyningsmannen för roll i historien? Det verkar som om pojkens flykt också rubbar dennes maktställning. Vad är det för ett samhälle vars existens hotas av en liten grabb och en gammal herde?

Obönhörligt som den brännande solen karvar Carrasco ner tillvaron till de mest fundamentala funktionerna för överlevnad och mänskligt liv. Så blir denna drygt 200 sidor långa roman till en existensiell skildring av kampen för överlevnad och mänsklig värdighet.

Romanen har jämförts med Cormack McCarthys romaner, framförallt Vägen, även om den är en apokalytisk roman om ett postindustriellt samhälle efter katastrofen, medan Carrascos berättelse utspelar sig i ett förindustriellt landskap som visar upp all den fattigdom och misär som präglar dessa samhällen.

Det är Jesus Carrascos debutroman. Den gavs ut i Spanien för två år sedan och väckte stor uppmärksamhet hemma och utomlands. Den har nu utkommit i ett tjugotal länder. Det finns mycket som talar för att det här inte är det sista vi läser om honom.

Flykten av Jesus Carrasco. Natur & Kultur. Pris ca 190 kr.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren