Folk, Tyckt

Partiernas svar: Vällovligt, ofinansierat, visionslöst

Magdalena Andersson

Magdalena Andersson

Anders Borg

Anders Borg

Tack till alla partier (dock inte Moderaterna och Miljöpartiet) som svarat på vår enkät ambitiöst och vällovligt. Huvudrubriker för vad ni vill handlar om ny teknik och robotar, valfrihet men mycket villkorad i olika tappningar och så det där med vinster i välfärden som används för att slippa diskutera fler frågor än en.

Nästan rörande är att Socialdemokraterna (S) vill införa en tioårig kvalitetsplan med etappvisa mål och Folkpartiet (FP) vill ha en nationell garanti. Jaha, och hur ska det gå till och hur ska det finansieras i så fall? De två miljarder som S anvisar är en droppe i havet. Tyvärr måste man alltså uppfatta dessa utfästelser som tomma ord.

En eloge till Kristdemokraterna (KD) som vill införa garanti för 85 + att få plats i äldreboende. Det är mer konkret och överblickbart dock ges även detta löfte utan ett ord om finansiering. M har inte svarat, kanske säkrast att inte ge något löfte alls särskilt som Anders Borgs mantra är ”krona för krona”.

Här tävlar han med Magdalena Andersson, så hur ska denna kvalitetsplan finansieras krona för krona hade hon tänkt? Och Miljöpartiet (MP), äldrefrågorna är inget för er eftersom ni inte svarat?

I vår bok Säg ifrån! Det händer för lite i äldreomsorgen lyfter vi fram att vi har ett historiskt arv där våra gamla var fattighjon och behandlades som oförmögna att vara myndiga människor. Inom socialtjänsten dröjde länge en repressiv människosyn kvar. Klienten sågs som ett objekt utan eget ansvar. Naturligtvis har mycket hänt men kvar är värderingen att politiken ska styra och ställa över oss gamla människor.

Varför inte tala i klartext?

Varför missar ni att göra politik av den dramatiska och historiska förändring som gjort att medellivslängden ökat radikalt, att vi har fått många flera friska år i livet, att vi har en stor grupp vitala 65 + med god ekonomi och utbildning, att många levt ett liv vana att påverka, och att internationaliseringen innebär att många äldre vill bo utanför landets gränser? Många har i högsta grad varit myndiga aktörer i sina liv.

Skulle man då inte kunna tala klartext och säga att samhället inte kommer att kunna klara och bör inte klara alla de nya önskemålen om en bra äldretid för alla? Särskilt som allt färre förvärvsaktiva ska försörja allt fler äldre. Professor Bo Rothstein har sagt att vad som i praktiken har hänt är att 40-talisterna beviljat sig 15 års extra semester.

Bo Rothstein.. Foto: sv.wikipedia.org

Bo Rothstein.. Foto: sv.wikipedia.org

Ett större eget ansvar är på sin plats, men det offentliga kan på ett helt annat sätt än idag stötta enskilda initiativ för olika former av senior- och livsstilsboenden. Var också med och stötta utvecklingen av en äldrebransch, där företagsamhet kring tjänster och teknik kan blomstra. Många mindre kommuner med många äldre skulle kunna få en injektion av detta.

En skam

Men så till tiden när vi blir beroende och behöver kvalificerad hjälp. Det är en skam att så många äldre i vårt samhälle får leva otryggt, ensamt och hjälplöst de sista åren av sina liv. Och kanske dö utan kvalificerad närvaro och omsorg. Det borde vara en plikt för oss i detta land som byggt upp ett enastående välfärdsamhälle att ta nästa språng.

Vi vill ha en omsorg om äldre i livets slutskede som präglas av ett människovärdigt förhållningssätt i en ny tid. Vi tror oförändrat på en generell och solidariskt finansierad omsorg under denna tid. Då ska man också ta hänsyn till dem med mindre resurser.

Som ett verktyg för att ta sig vidare och garantera en framtida finansiering har vi föreslagit en utredning av en nationell obligatorisk äldreomsorgsförsäkring. Det enda parti som ställer sig bakom är SD som vill omprioritera och ta pengar från asyl-och anhöriginvandringen. Detta ställer inte vi upp på.

Vi har inte blivit uppmuntrade efter denna enkät. Vi avvaktar fortfarande. Vilket parti vågar framträda som en visionär och seriös företrädare för de äldre?

Hoppas många vill fortsätta att stötta vårt upprop. För utan opinion händer inget. Säg ifrån! Var med och stötta uppropet på Facebook!

Berit Rollén Monika Olin Wikman 
Initiativtagare till uppropet Bra äldreomsorg kostar 

I morgon: Analysen av partiernas svar fortsätter

Läs mer:

Folkpartiets svar.

Centerpartiets svar.

Kristdemokraternas svar.

Socialdemokraternas svar.

Vänsterpartiets svar.

Sverigedemokraternas svar.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren