Folk, Tyckt

Pengarna och äldreomsorgen – politikerna fortsätter att tiga

Anneli Hellström. Foto: facebook.com

Anneli Hellström: Det handlar om samhällets syn på äldre. Foto: facebook.com

Äldreboendet i Lycksele ville bli Sveriges bästa och vi fick följa dess utveckling genom en tv-dokumentär (augusti 2013, augusti 2014). Det var en nedslående bild som gavs. inte minst av tristess och ensamhet för de gamla och med en personal som arbetade på rutin.

Upprörande var också den allvarliga felmedicinering som förekom. Visst hade det blivit bättre när vi fick se uppföljningen ett år senare men något bästa äldreboende , näää…

Kommunals ordförande Annelie Hellström gjorde ett studiebesök på boendet i september 2013 och skrev på blogg att allt som tv-serien visat av fel medicinering , tråkiga och ofräscha lokaler och smaklös mat var viktiga saker att rätta till, men viktigast av allt måste vara kompetent personal med lust och intresse. Hon sa också att det handlar om hur hela samhället ser på äldre och på de som jobbar med de gamla.

Stora problem för mindre kommuner

Vi vet att det kommer att bli mycket svårt att rekrytera personal till vård och omsorg, inte minst mindre kommuner får stora problem. Lönen är en faktor men även ledarskap, organisation, arbetsmiljö, känslan av att göra ett bra jobb i förhållande till vårdtagare.

Kan det vara ett gott tecken i tiden att äldreboendet i Lycksele nu höjer lönen med hela 4 000 kr i månaden för erfarna sjuksköterskor (Vårdfokus 2015-01-30)? Verksamhetschefen Ulrika Jonsson tror inte att det blir dyrare i längden. Lyckas man rekrytera och behålla dem man behöver minskar övertidsuttaget och sjukfrånvaron.

Kanske det också är ett gott tecken med det försök som startat med förkortad arbetstid på Svartedalens äldreboende i Göteborg (DN 2015-02- 01). Ett 70-tal anställda ska arbeta sextimmarsdag – och de behåller sin lön. Nyanställningar ska göras. Forskare ska följa experimentet ur hälso-, sjukfrånvaro- och arbetsmarknadsperspektiv.

Man måste ha helhetssyn på ekonomin

Det har gjorts misslyckade försök tidigare men nu ska man ta ett bredare grepp genom en parallell studie på en närliggande äldreboende där personalen arbetar åtta timmar. Vi får väl se, många kritiker finns redan.

Jag tycker att man måste ha en helhetssyn på ekonomin och fråga sig vad man vinner i andra ändan på nya arbetssätt och högre löner. Äldreboendet Vigs Ängar som nu förmodligen läggs ner har haft ett ledarskap och en engagerad personal som verkligen lyckats skapa något enastående. I det ingår nöjda boende och anhöriga, låg läkemedelsanvändning , god mat och frisk personal.

Ystads kommun vill inte förlänga kontraktet utan ny upphandling ska ske. Med så kortsiktiga förutsättningar är det svårt att orka för en non –profit idéburen verksamhet. Sorgligt och ett dåligt tecken i tiden.

Ytterst bränner frågan som Annelie Hellström ställer: Vilka resurser är vi egentligen beredda att avsätta till äldreomsorgen?

Jag vill lägga till: Och varifrån ska de tas? De politiska partierna fortsätter att tiga – handlar det om en nedlåtande syn på äldre? 

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren