Pensionärsligan vill att färre gamla ska vara fattiga

Pensionärsligan, ni vet väl vilka det är? Jo, Catharina Ingelman-Sundbergs prisbelönta internationella trilogi om de busiga pensionärerna som kämpar för bättre villkor för oss äldre (läs mer här).

På den här sidan ska vi göra vad vi kan för att skapa en våg tänkt att välla fram i Pensionärsligans anda. Allt för att villkoren för äldre, framför allt kvinnor, ska bli bättre. Mycket bättre.

Foto: coolstuff.se.

Under vinjetten Pensionärsligan ska vi följa vad som händer i frågan om de fattiga pensionärernas villkor.

Vi ska lyfta fram det som sägs i debatten, och de beslut som tas på olika politiska nivåer. Vi ska också släppa fram olika röster och vara ett debattforum för hur det nuvarande pensionssystemet fungerar.

Kort sagt. Med Pensionärsligans hjälp ska vi verka för att kvinnor och män som äldre får rimliga liv materiellt.

Välkomna att följa oss
och delta i debatten!

Ingrid Lindgren
Redaktör


SPF: Ingen höjning av bostadstillägget

SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam om regeringens vårbudget (18/4 -17):

– Det är positivt att regeringen för en kort tid sedan aviserade att ett andra steg i skattesänkning på pensionsinkomster kommer i höstbudgeten. Men även efter en sådan skattelättnad kommer över hälften av landets pensionärer att betala högre skatt än löntagare. Pensionärer med lägst inkomster berörs inte av skattesänkningen, för dessa skulle en höjning av bostadstillägget vara mycket välkommen.

– I den vårbudget som presenterades idag saknas däremot satsningar som berör seniorer. Trots att det brådskar så finns ingen höjning av bostadstillägget med, vilket framförallt skulle ha underlättat för ensamstående kvinnor med låga pensioner. Vi hade också önskat riktade satsningar för att höja kvaliteten på måltiderna inom omsorgen. Så sent som igår kom en rapport om att 40 000 äldre inom omsorgen lider av undernäring och ytterligare 100 000 ligger i riskzonen.


PRO: Skatten ska vara lika på lön och pension

PRO skriver på sin hemsida (18 april 2017):

”Regeringen föreslår lika skatt för löntagare och pensionärer med en pension upp till 14 000 kr från 2018. Skatten kommer också att sänkas för dem med pensioner upp till 30 000 kr genom en avtrappning.

– PRO har i 10 års tid arbetat hårt för att skattegapet ska slutas. Vi är glada att vårt arbete ger resultat. Men skatten ska vara lika på lön och pension. Vi fortsätter vårt påverkansarbete för att alla pensionärer ska få en rättvis beskattning och en pension det går att leva på, säger ordföranden Christina Tallberg,.

PRO anser att ingen pensionär ska ha en pension under den relativa fattigdomsgränsen (12 000 kr i disponibel inkomst 2016). PRO har arbetat fram en rad förslag för att komma till rätta med detta. Den snabbaste och mest träffsäkra åtgärden är att omgående höja taket i bostadstillägget. På längre sikt behöver pensionssystemet förbättras och förstärkas för att ge bättre pensioner.”


”En grupp som inte hängt med ekonomiskt…”

I dagens SvD /17/4 2017) intervjuas privatekonomen Ylva Yngvesson inför den vårbudget som regeringen ska presentera på tisdag. Så här står det bl a i artikeln:

”Pensionärerna får sänkt skatt, en grupp som inte hängt med ekonomiskt de senaste 10–15 åren. Då kommer skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer vara utraderad för inkomster upp till 14 000. På riktigt låga inkomster kommer en pensionär till och med betala mindre skatt än en löntagare med samma inkomst. Men på månadsinkomster på runt 30 000 kronor i månaden eller mer betalar en pensionär fortfarande 1 200 kronor mer i skatt varje månad än löntagaren.

Även förtidspensionärerna får sänkt skatt, en grupp som släpat efter ekonomiskt extra mycket.

– Fast grundproblemet är den låga uppräkningen av ersättningarna, säger Yngveson.”


Sänkt skatt för vissa pensionärer

”Skatten sänks för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. Detta innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare därmed sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor.”

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. (Regeringen.se)


Pensionerna står och stampar sedan 2003 – vem bryr sig?

Utan sänkt inkomstskatt och höjt bostadstillägg skulle många pensionärer inte ha det bättre i dag än 2003. Före skatt har inkomstpensionen bara ökat med fyra procent under dessa år.

Läs mer här!


Dags för ett pensionärsparti?

Så här skriver Inge Josephson:

”Nu har molnen, hoten, riskerna och annat elände hopat sig så pass för pensionärer och pensioner att ett nytt politiskt parti kanske borde övervägas”

Läs mer här!


-Oacceptabelt

”En arbetare som jobbat heltid i 45 år kan få en så låg pension att hon är berättigad  till bostadstillägg och kanske till och med garantipension. Det är oacceptabelt.”

Jonna Sima på Aftonbladets ledarsida 23 mars 2017.

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren