Pensionärsligan vill att färre gamla ska vara fattiga

Pensionärsligan, ni vet väl vilka det är? Jo, Catharina Ingelman-Sundbergs prisbelönta internationella trilogi om de busiga pensionärerna som kämpar för bättre villkor för oss äldre (läs mer här).

På den här sidan gör vi vad vi kan för att skapa en våg tänkt att välla fram i Pensionärsligans anda. Allt för att villkoren för äldre, framför allt kvinnor, ska bli bättre. Mycket bättre.

Foto: coolstuff.se.

Under vinjetten Pensionärsligan följer vi det mesta som händer i frågan om pensionärernas villkor.

Vi lyfter fram det som sägs i debatten, och de beslut som tas på olika politiska nivåer. Vi släpper fram olika röster och är ett debattforum för hur det nuvarande pensionssystemet fungerar.

Kort sagt. Med Pensionärsligans hjälp verkar vi för att kvinnor och män som äldre ska få rimliga liv materiellt.

Välkomna att följa oss
och delta i debatten!

Ingrid Lindgren
Redaktör


”Partierna gömmer sig bakom Pensionsgruppen”

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna och Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna riktar i ett debattinlägg i Aftonbladet 3/9 2018 en bredsida mot partierna som står bakom pensionssystemet. Så här skriver de bland annat:

”Väljare, låt er inte lockas av vackra ord om bättre pensioner. Det finns inga konkreta och långsiktiga förslag till förbättringar av pensionssystemet från partierna som står bakom pensionssystemet – S, MP och de fyra allianspartierna.

Faktum är att det inte finns någon egentlig politisk debatt eller några skiljelinjer i pensionsfrågorna. I stället gömmer sig ansvariga partier bakom Pensionsgruppen, väljarna berövas både insyn och debatt i pensionsfrågorna. Detta måste upphöra, likt andra sakfrågor måste väljarna kunna ta del av partiernas olika pensionsförslag.”

De avslutar inlägget med flera radikala förslag:

”Vi anser att det krävs en genomgripande översyn av hela systemet, lappa-och-laga-lösningar håller inte.

Pensionsavgiften måste höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del, och täcka en större del av lönerna än i dag. Det allmänna systemet behöver återta sin uppgift att dels stå för ett skäligt grundskydd dels säkra människors berättigade förväntan om bibehållen standard på äldre dagar.

I dag smiter politikerna från sitt ansvar och lämnar en växande börda på tjänstepensionerna att trygga pensionernas utveckling. Självklart ska den som arbetat och betalat in pensionsavgifter få en högre allmän pension än den som inte gjort det.

Väljarna förtjänar att få höra partiernas olika argument och förslag i pensionsfrågorna, Pensionsgruppens nuvarande arbetssätt har därför spelat ut sin roll. Människor förväntar sig att inbetalda pensionsavgifter ska leda till högre pension och en standardtrygghet – att pensionssystemet fungerar. Annars upplevs samhällskontraktet som brutet, och där är vi farligt nära nu.”


Målet borde vara en pension man kan leva på

Ur ett debattinlägg i SvD 3/8 2016 av Christina Rogestam
riksdagskandidat (C ), före detta förbundsordförande SPF Seniorerna:

”I det nuvarande systemet krävs 40 år i arbetslivet och varje krona räknas som underlag för pensionen. Det är detta systemskifte som gjort att så många sedan år 2000 har gått i pension med mycket låga pensioner (trots övergångsbestämmelser). Utformningen av systemet är finansiellt stabilt ur statens synvinkel, men inte stabilt ur den enskildes synpunkt. I botten finns ett komplicerat regelsystem som reagerar automatiskt på den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden och som inte kräver något aktivt ingripande av riksdagen för att höja eller sänka den allmänna pensionen.

Efter 20 år är det nödvändigt att se över hela pensionssystemet, inte bara delarna var för sig. Hur ligger grundskyddet (garantipension plus bostadstillägg) i förhållande till enbart inkomstpension? Ska de lägsta pensionerna vara helt skattebefriade? Är avgiften till den allmänna pensionen tillräcklig? Hur är kopplingen till tjänstepensionerna? Och är inkomstpensionens krångliga regelsystem nödvändig (normen, bromsen och allt vad det heter)?

Målet borde vara att under kommande mandatperiod besluta om grunderna för ett renoverat system, stabilt för både staten och den enskilda människan, långsiktigt hållbart, och som ger en pension man kan leva på. En rejäl utmaning för den riksdag som väljs i höst!”

 


S i Almedalen: Pensionerna ska höjas med 600 kr

Inför Socialdemokraternas dag i Almedalen i dag den 5 juli har Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Margot Wallström, Peter Hultqvist skrivit ett debattinlägg i DN:  ”I Sverige ska ålderdom inte betyda fattigdom – utan pensionen ska vara något att se fram emot. Vi vill helt avskaffa den straffskatt på pensioner som den moderatledda regeringen införde. Vi vill höja pensionerna med upp till 600 kronor i månaden för den som arbetat ett helt yrkesliv med en dålig lön. Det innebär mer i plånboken för 1,2 miljoner pensionärer.”


”Pensionssystemet har lurat oss alla”-Riksdagen, inte pensionsgruppen, ska äga frågan om pensionerna


Centern vill snabba på förbättringar för de fattigaste pensionärerna


Hur ska det gå för KD? Nyfikengrå får svar av Ebba Busch Thor


”Staten har en trygghetsskuld till svenska folket”

 ännu viktigare än bra villkor för privat pensionssparande är att den allmänna pensionen som omfattar alla svenskar levererar rimliga pensioner. Här har staten en trygghetsskuld till svenska folket. Medan inbetalningarna till tjänstepensionerna på senare år har höjts har inget gjorts för att stärka den allmänna pensionen.

Tvärt om har staten satt av mindre pengar till pensionssystemet än de 18,5 procent av lönen vi blev lovade när det gamla ATP-systemet fasades ut vid sekelskiftet. Det har slagit särskilt hårt mot låginkomsttagare och snedvridit balansen mellan den allmänna pensionen och tjänstepensionerna.

När vi medborgare nu förväntas ställa upp på att jobba något/några år längre vore det därför rimligt att staten matchade det genom att äntligen ge oss inbetalningar på den nivå som krävs och som svenska folket faktiskt har rätt till.

Staffan Ström
pensionsekonom Alecta i ett debattinlägg på SvD Näringsliv 23 maj 2018


Vi behöver rimliga pensioner vid rimlig pensionsålder

I ett inlägg på bloggen kg-scherman.se kritiserar pensionsdebattören och tidigare generaldirektören för Riksförsäkringsverket KG Scherman och Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm pensionssystemet och kommer med egna förslag på hur det ska reformeras. Här publicerar vi ett avsnitt ur bloggen (hela artikeln har ursprungligen publicerats i tidskriften Pensioner och förmåner):

”Det är dags att inse att vi behöver ett system med fortlöpande politiskt ansvar för rimliga pensioner vid rimlig pensionsålder. Systemet måste vara finansiellt ansvarsfullt. Men det är inte detsamma som att man inte skall kunna höja avgifterna.

Ett nytt system måste ta hänsyn till att många typer av arbeten är särskilt slitsamma liksom att människor som inte orkar eller inte får arbeta inte ensamma ska behöva bära konsekvenserna av detta. Ett sådant system kan skapas utan att ge upp kravet på att den generella pensionsåldern måste höjas när vi lever längre. Det behöver inte heller leda till våldsamma kostnadsökningar. Det finns många alternativ och internationella förebilder att falla tillbaka på.

I närtid behövs också åtgärder för dem som snart skall gå i pension och för dem som redan är pensionärer. Ett nytt pensionssystem och förhoppningar om bättre arbetsmiljö och ett förändrat arbetsliv ändrar ju inte deras situation.

Stoppa automatiken genom att frysa delningstalen.

Avstå från tanken att höja åldern för när man först får ta ut pension.

Avskaffa bromsen innan den slår till igen. Den ”sparade” under åren 2010 till 2017 cirka 100 miljarder till AP-fonderna som samtidigt ökade från 800 miljarder till 1400 miljarder. Fru Andersson förlorade under dessa åtta år i genomsnitt 500 kronor i månaden.

Höj genast åldersgränsen för det sociala skyddsnätet, det vill säga för förtidspension, arbetslöshetsersättning och sjukpenning, till den nivå där den av Pensionsmyndigheten formulerade ”alternativa pensionsåldern” ligger, det vill säga redan idag närmare 67 år.

Se över den så kallade normen, det är ett årligt avdrag på pensionen jämfört med löneutvecklingen. Det är en regel som kom till vid en tid då man räknande med att första årets pension skulle var hög, långt högre än vad den faktiskt är i dag.

En förbättring av pensionerna kostar pengar. Då skall man veta att med det nuvarande pensionssystemet är det vi sätter av till allmänna pensioner 2050 som andel av tillgängliga resurser lägre än i dag och lägre än i många jämförbara länder. (OECD 2017).”


Inge Josephsons bästa tips för högre pension – läs här!


Pensionerna viktigaste valfrågan för PRO och SPF


Pensionernas grundskydd stärks enligt nytt förslag

Regeringens utredning av grundskyddet i pensionssystemet är klar, och presenteras för Pensionsgruppen nu på torsdag 15/2, enligt Dagens Nyheter. Förslaget består av tre delar: Ett tillägg till garantipensionen, ett höjt tak för bostadstillägget och en möjlighet för garantipensionärer att skaffa sig högre pension.

Så här skriver DN i en kommentar: ”…det är högst sannolikt att förslagen i utredningen kommer att resultera i en proposition från regeringen och läggas fram för riksdagen. Eftersom pensionsgruppen består av ledamöter för de fem partier som slöt den ursprungliga pensionsöverenskommelsen kommer förslaget att röstas igenom i riksdagen.”


Därför skulle tjänstepensionerna sänkas

 


”Det är många kvinnor som verkligen varit ryggraden i vårt samhälle som bör kunna ha en tryggare ålderdom än den de har i dag”.

Finansminister Magdalena Andersson i en intervju i Expressen 31/1 -17.


Inge Josephson ställer frågan

”Pensionssystemet har av många ansetts underfinansierat från början. Varför diskuteras så lite en höjning av pensionsavgiften som idag är 18,5 procent av inkomsten och betalas av arbetsgivarna?” Läs artikeln här.


”Detta är alltså tacken!”

…sedan lång tid tillbaka har SPF Seniorerna understrukit att det finns en stor grupp, uppemot hälften av landets pensionärer, med inkomstnivåer på som mest cirka 1.000 kronor mer än en garantipensionär med fullt bostadstillägg. Detta så kallade respektavstånd är alltså marginellt redan idag. I denna breda grupp har många arbetat heltid i omkring 40 år, i yrken med låg eller medellön. Få av dem får del av grundskyddet.

I plånboken har alltså närmare hälften av pensionärerna som mest i dag omkring 13.000 – 13.500 kronor efter skatt, många av dem mindre. Efter ett helt liv i arbete är detta alltså tacken! Samma inkomstnivåer som politiker och andra, i sammanhanget lägre ingångslöner, uttalat att ”det inte går att leva på”.

I den överenskommelse som presenterats i dag finns dessvärre inga förslag som förstärker ekonomin för denna breda grupp pensionärer. Höjs grundskyddet utan att förstärkningar görs i inkomstpensionen så kommer respektavståndet i stället att minska ytterligare. Det finns således en betydande risk alltså att det blir än mindre lönsamt att ha arbetat.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna på DN Debatt 18/12 -17


”Väljarna borde få ta ställning”

”Väljarna borde få ta ställning till pensionsfrågor. Debatten ska inte gömmas undan i den parlamentariska Pensionsgruppen”. Svante Uhlin, pensionsförhandlare för OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd i en tweet från nättidningen Pensioner & Förmåner.


”Upprörande”

”Pensionsfrågor är för svårt och för viktigt för att bli valfrågor. Det är också därför som Pensionsgruppen har inrättats. Hit hänförs alla pensionsfrågor som politiker inte vill föra en offentlig debatt om.”

Det här uttalandet kommer från tisdagens möte i nätverket för pensionsspecialister (NPS), dit även medlemmar i den så kallade Pensionsgruppen bjudits in. En grupp som består av företrädare för regeringspartierna och allianspartierna. Det här rapporterar Jan Arleij i Senioren, medlemstidning för SPF Seniorerna.

Uttalandet är mycket upprörande, anser SPF Seniorernas sakkunniga i pensionsfrågor, Anna Eriksson:

– Pensionerna är snarare för viktiga för att bara debatteras i Pensionsgruppen. Det behövs en betydligt mer öppen och saklig debatt bland politiker och allmänhet än vad vi har idag. Allt annat vore odemokratiskt.


Pension = 48 procent av slutlönen

”Statistik från Pensionsmyndigheten visar att pensionsnivån för den allmänna inkomstrelaterade pensionen för en person som arbetat i 42 år fram till 65 års ålder, med genomsnittlig löneutveckling, redan i dag ligger så lågt som på 48 procent av slutlönen.” 

KG Scherman, tidigare statssekreterare samt generaldirektör för Riksförsäkringsverket 1981–1996. SvD 19 november 2017.


Göran Persson ryter än en gång till om pensionerna


Agneta Stark om pensionssystemet 


Moderaterna hänger på racet

I sin budgetmotion som presenteras i veckan föreslår nu moderaterna sänkt skatt för pensionärer och sänkt skatt för äldre som arbetar.

Elisabeth Svantesson, andre vice partiordförande, presenterade förslagen i en ekointervju i helgen.

– Till skillnad från regeringen sänker vi därför också skatten på arbete. Vi vill förstärka det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre och utöka det till att gälla redan från 64 års ålder. För den som har en månadsinkomst på 20 000 kronor innebär det 1 000 kronor mer i månaden i sänkt skatt.

Här är förslagen:

  • Satsningen på sänkt skatt för pensionärer omfattar 4,4 miljarder kronor år 2018 och byggs sedan ut med 4,16 miljarder kronor år 2019 och 4,32 miljarder kronor år 2020.
  • Satsningen på höjt bostadstillägg för pensionärer omfattar 655 miljoner kronor per år.
  • Satsningen på att förstärka det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre och att utöka det till 64-åringar omfattar totalt 2,6 miljarder kronor per år. Det förhöjda jobbskatteavdraget bedöms ha gett 10 000 fler jobb, och denna förstärkning bedöms skapa ytterligare 10 000 nya jobb.

Pensionsskatterace…

Regeringen vill nu sänka skatten för pensionärer med 4,4 miljarder nästa år.
Tre av fyra pensionärer får sänkt skatt med upp till 5 000 kronor per år – samtidigt ska pensionärsskatten vara helt borta 2020.
– Det här handlar om anständighet, säger Stefan Löfven.

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor vill att pensionärsskatten avskaffas ännu snabbare. Partiet har budgeterat för att hela skatteklyftan ska slopas redan nästa år.
– Jag är så trött på att Sveriges pensionärer återigen får lov att höra att man ska vänta, säger KD-ledaren.

Centern föreslår sänkt skatt för alla pensionärer. Fokus ska ligga på de som har låga inkomster, men även de med höga pensioner ska enligt förslaget få en skattesänkning.


Bostadsbidraget höjs

Bostadstillägget för ålderspensionärer, framförallt höjs taket från drygt 5 000 till 5 600 kronor från första januari 2018. Det har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om.

Enligt regeringen får 290 000 pensionärer höjt bostadstillägg. För en ålderspensionär med enbart garantipension innebär förslaget 470 kronor mer i månaden om bostadskostnaden är minst 5 600 kronor.


Så mycket lägre är kvinnors pensioner

Läs mer här!


”Politikerna måste vara öppna för att ändra”

Eva Eriksson, nyvald ordförande för SPF Seniorerna i en intervju i Expressen (17/6 -17) riktar en uppmaning till politikerna:

– Ser man brister efter drygt tjugo år av ett system måste man vara öppen för att ändra. Man måste se över hela pensionssystemet och tidigt gå in och kompensera för de som har det allra sämst. Då är bostadstillägget ett viktigt komplement.

Hon fortsätter:

– Att ha en låg pension efter ett långt yrkesliv gör att man plötsligt känner sig ensam. Man har inte möjlighet att fika med vännerna eller följa med på resor och det leder ofta till att man blir ledsen och isolerad. Man blir påverkad psykiskt och blir också sjukare. Det kostar samhället pengar i andra ändan och man blir förminskad som människa.


”Det ska gå att leva på pensionen”

Det säger förbundsordföranden för SKPF Pensionärerna Berit Bölander i samband med förbundets kongress, där man kräver att hela pensionssystemet ses över. Läs mer här!


”Skatt på pension bör avskaffas”

Dalademokratens krönikör Martin Borgs förklarar varför. Läs  mer här!


Nu startar Feministiskt initiativ ett namnupprop – läs mer här!


”Pensionssystemet en skam”

– Systemet i Sverige är en skam, säger Mia Öman, 75, till Expressen. Hon har jobbat som undersköterska i 45 år och har nu en pension på 13 300 kronor när skatten är betald. Sedan ska hyra och räkningar betalas.

– Får jag 2 000 kronor över är det bra, säger hon till Dinapengar.se.


”Krävs stöd från många”

Ed Vivenius beskriver sig som en samhällsintresserad 76-årig åldersaktivist på sin hemsida. Han har gjort flera inlägg med synpunkter på ett pensionärsparti, bland annat detta:

– Det krävs stöd från olika många personer beroende på vilket val partiet vill registrera partibeteckningen för. 1500 personer krävs för riksdagsval eller Europaparlamentsval, 100 personer för landstingsfullmäktigval och 50 personer för kommunfullmäktigval. Misslyckat försök med ett pensionärsparti har redan prövats. De etablerade riksdagspartierna är inte alls intresserade av oss pensionärer.


”Vi har en plan”

Annika Strandhäll i teveduell (Expressen) med Jimmy Åkesson:

– Vi har en pensionsöverenskommelse i Sverige som sex riksdagspartier står bakom, alla utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och vi har en plan för hur vi ska fortsätta stärka situationen för Sveriges pensionärer. Det är en av våra mest prioriterade frågor. Det här är en grupp som behöver få det bättre.


Göran Persson, f d statsminister:

Göran Persson: -Gör pensionerna till valfråga 2018


SPF: Ingen höjning av bostadstillägget

SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam om regeringens vårbudget (18/4 -17):

– Det är positivt att regeringen för en kort tid sedan aviserade att ett andra steg i skattesänkning på pensionsinkomster kommer i höstbudgeten. Men även efter en sådan skattelättnad kommer över hälften av landets pensionärer att betala högre skatt än löntagare. Pensionärer med lägst inkomster berörs inte av skattesänkningen, för dessa skulle en höjning av bostadstillägget vara mycket välkommen.

– I den vårbudget som presenterades idag saknas däremot satsningar som berör seniorer. Trots att det brådskar så finns ingen höjning av bostadstillägget med, vilket framförallt skulle ha underlättat för ensamstående kvinnor med låga pensioner. Vi hade också önskat riktade satsningar för att höja kvaliteten på måltiderna inom omsorgen. Så sent som igår kom en rapport om att 40 000 äldre inom omsorgen lider av undernäring och ytterligare 100 000 ligger i riskzonen.


PRO: Skatten ska vara lika på lön och pension

PRO skriver på sin hemsida (18 april 2017):

”Regeringen föreslår lika skatt för löntagare och pensionärer med en pension upp till 14 000 kr från 2018. Skatten kommer också att sänkas för dem med pensioner upp till 30 000 kr genom en avtrappning.

– PRO har i 10 års tid arbetat hårt för att skattegapet ska slutas. Vi är glada att vårt arbete ger resultat. Men skatten ska vara lika på lön och pension. Vi fortsätter vårt påverkansarbete för att alla pensionärer ska få en rättvis beskattning och en pension det går att leva på, säger ordföranden Christina Tallberg,.

PRO anser att ingen pensionär ska ha en pension under den relativa fattigdomsgränsen (12 000 kr i disponibel inkomst 2016). PRO har arbetat fram en rad förslag för att komma till rätta med detta. Den snabbaste och mest träffsäkra åtgärden är att omgående höja taket i bostadstillägget. På längre sikt behöver pensionssystemet förbättras och förstärkas för att ge bättre pensioner.”


”En grupp som inte hängt med ekonomiskt…”

I dagens SvD /17/4 2017) intervjuas privatekonomen Ylva Yngvesson inför den vårbudget som regeringen ska presentera på tisdag. Så här står det bl a i artikeln:

”Pensionärerna får sänkt skatt, en grupp som inte hängt med ekonomiskt de senaste 10–15 åren. Då kommer skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer vara utraderad för inkomster upp till 14 000. På riktigt låga inkomster kommer en pensionär till och med betala mindre skatt än en löntagare med samma inkomst. Men på månadsinkomster på runt 30 000 kronor i månaden eller mer betalar en pensionär fortfarande 1 200 kronor mer i skatt varje månad än löntagaren.

Även förtidspensionärerna får sänkt skatt, en grupp som släpat efter ekonomiskt extra mycket.

– Fast grundproblemet är den låga uppräkningen av ersättningarna, säger Yngveson.”


Sänkt skatt för vissa pensionärer

”Skatten sänks för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år. Detta innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt och skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare därmed sluts för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor.”

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. (Regeringen.se)


Pensionerna står och stampar sedan 2003 – vem bryr sig?

Utan sänkt inkomstskatt och höjt bostadstillägg skulle många pensionärer inte ha det bättre i dag än 2003. Före skatt har inkomstpensionen bara ökat med fyra procent under dessa år.

Läs mer här!


Dags för ett pensionärsparti?

Så här skriver Inge Josephson:

”Nu har molnen, hoten, riskerna och annat elände hopat sig så pass för pensionärer och pensioner att ett nytt politiskt parti kanske borde övervägas”

Läs mer här!


-Oacceptabelt

”En arbetare som jobbat heltid i 45 år kan få en så låg pension att hon är berättigad  till bostadstillägg och kanske till och med garantipension. Det är oacceptabelt.”

Jonna Sima på Aftonbladets ledarsida 23 mars 2017.

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren