Samhälle

Pensionerna – äntligen – en valfråga

Foto: Ingrid Lindgren.

I går var det pensionärernas dag i Almedalen, äntligen kom frågan om det kritiserade pensionssystemet upp på bordet när Stefan Löfven höll sitt tal:

”…Men vi kan lappa och laga hur mycket som helst. Ska pensionerna stärkas långsiktigt och rejält, så måste vi orka fatta de större och svårare besluten. Om inget görs nu, riskerar många blivande pensionärer att bara få hälften av sin slutlön i pension. Det blir en ekonomisk chock! Långt värre än det många får kännas vid om de blir arbetslösa!

Därför går vi nu till val, på att höja inbetalningarna till pensionssystemet, så att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska bli minst 70 procent av slutlönen.”
Det var ett löfte som hette duga. Förutom de 70 procenten, som är tänkta att betalas genom att höja arbetsgivarnas avgift till pensionssystemet, vill S även gradvis höja pensionsåldern.”

Han sa också att ”om vi inte gör något kommer pensionen att bli allt lägre”. Något som de flesta med insyn i pensionsproblematiken nog skriver under på.

Foto: Ingrid Lindgren.

Förslaget möttes av både ris och ros. Expressens krönikör K-G Bergström skrev till exempel:

”Det kommer inte dagens pensionärer till godo. Det är de som i dag är 20-30 år som blir vinnarna. Ändå tippar jag att det är populärt också bland dagens äldre.
Samtidigt innehåller löftet åtskilliga oklarheter och risker. I löftet ingår ett krav på höjd pensionsålder. Men varken Löfven eller finansministern ville i dag ange var den ska ligga. Det var knappast någon tillfällighet. Det är ju S som snarast har försökt bromsa när alliansen velat höja. S har många väljare som känner sig utslitna redan vid drygt 60.

Att kräva högre pension är inte heller problemfritt. Det kostar 15 miljarder kronor. Det ska arbetsgivarna betala i högre pensionsavgift. Inte ens de har hur mycket pengar som helst. Det finns därför en risk att de i stället håller tillbaka löneökningarna, för att inte själva förlora på reformen. Alternativt säga upp personal.

Sen kan man förstås fråga sig, varför regeringen inte tagit det här initiativet tidigare under mandatperioden. Göran Persson har till exempel år efter år krävt höjda pensioner.”

PRO, den största pensionärsorganisationen, tar på sig en del av äran för att S nu går fram med dessa förslag och tycker att den valkampanj för höjd allmän pension man bedriver ”redan nu ger resultat”. Men PRO tycker att det behövs mer, inte minst för dem som redan är pensionärer:

”Det är nödvändigt med höjda pensionsavgifter för att förstärka det underfinansierade inkomstpensionssystemet och förbättra pensionerna. Förslaget att höja de reella avgifterna från 17,21 till 18,5 procent kan ge 20-25 miljarder mer per år.

Det räcker inte för att lösa de problem som finns och därför är det viktigt att hela avgiftshöjningen (om den blir verklighet) går till inkomstpensionssystemet och inte till premiepensionen. Då skulle risken minska för att bromsen slår till och sänker pensionerna igen, som skedde 2010, 2011 och 2014.”

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson tycker att ”det är på tiden att ansvariga politiker medger att avsättningarna till den allmänna pensionen är för låga”.

På Expressens ledarsida är man ännu mer kritisk:

”I detta läge – när hela 40-talistgenerationen snart ska beredas plats på äldreboenden som inte finns – väljer alltså Socialdemokraterna att gå till val på att höja pensionen för dem som knappt ens har kommit ut i arbetslivet.
Socialdemokraterna måste ha full valpanik. Hur kan de annars gå så fullkomligt vilse i sina prioriteringar?”

På Dagens Industris ledarsida sätter Tobias Wikström in utspelet i ett lite vidare sammanhang:

”Socialdemokraterna gjorde ett liknande utspel på Första maj. Då skulle pensionerna för dem med lägst inkomster höjas med upp till 600 kronor i månaden. Partiet sa att frågan skulle tas upp i den parlamentariska Pensionsgruppen, och om S inte skulle få stöd där så skulle reformen göras ändå, fast skattevägen.

Den här gången finns inget sådant förbehåll. Socialdemokraterna tänker alltså genomföra en ändring av pensionssystemet även om de andra partierna i Pensionsgruppen inte vill det. Det är naturligtvis inte något grundlagsbrott, men det strider mot den överenskommelse som har gällt i mer än två decennier.

Torsdagens vallöfte är identiskt med det som Håkan Juholt levererade i sitt jungfrutal som S-ordförande. Han lovade höjda pensioner genom ökade pensionsavgifter. Det föll platt till marken när det avvisades av de fackliga centralorganisationerna. Och i största allmänhet uppfattades det som lättsinnigt.”

Maria Abrahamsson twittrade:

”Stefan Löfvens almedalstal var så bra att det kommer gå till historien. I drömvärlden. I verkligheten funkar inte lika bra att t ex lova höjda pensioner när Löfven inte har en aning om ifall de kan höjas. Det bestämmer Pensionsgruppen, där @socialdemokrat är ett parti. Ett parti.”

I samma veva som Stefan Löfven gjorde sitt utspel presenterade Feministiskt initiativ, Fi, en rapport Så vill Fi reformera pensionssystemet där man skriver att ”pensionssystemet måste reformeras. Pensionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor i stället för att som nu cementera dem. Bland annat vill partiet skrota PPM, förnya AP-fonden och höja garantipensionen.”

Alldeles nyss tog Ebba Busch Thor upp utspelet i sitt Almedalstal och sa bland annat att ”det är märkligt att S rundar Pensionsgruppen”.

I och med gårdagens utspel har pensionerna hamnat i fokus, och ser ut att kunna  bli en tungt vägande valfråga. Fortsättning lär följa.

Foto: Ingrid Lindgren.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren