Folk, Sagt, Tipsat

Pensionshöjningen ”historiskt bra” – men det räcker inte enligt kritikerna

Ole Settergren.

Ole Settergren.

Dagens glada nyhet från Pensionsmyndigheten: Nästa år ökar inkomst- och tilläggspensionen med 4,2 procent, i snitt 340 kr i månaden efter skatt.

Om det blir fortsatta höjningar framöver beror på hur det går med arbetslösheten.

– Även framåt, 2017–2019, är det sysselsättningens utveckling som har störst betydelse för pensionerna. Ju fler som jobbar desto bättre är det för pensionärerna, säger Ole Settergren i ett pressmeddelande från Pensionsmyndigheten.

Annika Strandhäll. Foto: regeringen.se/Kristian Pohl

Annika Strandhäll. Foto: Kristian Pohl/regeringskansliet.

Här är några röster om dagens besked:

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S):– Det här innebär att 2016 blir ett historiskt bra år för pensionen. Vi har en stark utveckling av inkomstpensionen, och dessutom har regeringen lovat att sänka pensionärsskatten, skriver hon i en kommentar på regeringens hemsida.

Ulf Kristersson. Foto: Per Sandberg.

Ulf Kristersson. Foto: Per Sandberg.

Ulf Kristersson (M): – Det är klart att alliansregeringens politik för högre sysselsättning haft positiva effekter på pensionssystemet. Och att den nuvarande regeringens politik kan leda till färre sysselsatta och i förlängningen sämre pensioner, säger han till SvD.

Christina Tallberg.

Christina Tallberg.

Christina Tallberg, PRO-ordförande: – Det är bra att det blir en höjning. Medelpensionen för PRO:s medlemmar är 14 000, med 4,2 procents höjning blir det cirka 340 kronor i månaden. Det är välbehövt, säger hon till Nyfiken Grå.

Christina Rogestam, SPF seniorers ordförande: -Det är positivt att inkomstpensionen höjs nästa år med över 4 procent. Höjningen är också mycket efterlängtad för landets seniorer då vi har tvingats se pensionen sänkas tre gånger de senaste åren.

– Det faktum att vi först sju år senare äntligen kommer ikapp 2009 års pensionsnivå är dock en tydlig signal på att pensionssystemet inte levererar som utlovat. Hur många löntagare hade accepterat att nästa år få en lön som är snäppet högre än lönen de hade för sju år sedan.

Christina Rogestam.

Christina Rogestam.

– Underfinansieringen i pensionssystemet gör att varken dagens eller framtidens pensionärer garanteras ekonomisk trygghet. En snittpensionär har förlorat ca 46 000 kronor på grund av bromsen – pengar vi aldrig får tillbaka, och bromsen kan slå till igen i framtiden. Pensionssystemet måste leva upp till sina grundprinciper om pensioner som följer inkomstutvecklingen och som det går att leva på – så är det inte idag. SPF Seniorerna vill därför att det görs en ordentlig utvärdering av hela pensionssystemet, skriver Christina Rogestam på spf.se.

Christer Wikström.

Christer Wikström.

Christer Wikström på Pensionsskolan.se: – För första gången på många år kan pensionärernas köpkraft äntligen komma att förstärkas, med 4,2 procent (högst sedan nya pensionssystemet infördes), är det troligtvis mer än de generella lönepotterna under 2016.

–         Den som till exempel har en inkomstpension i dag på 12 000 kr per månad får  från 2016 12 504 kr per månad, en ökad köpkraft med 6 048 kr under 2016.

–         Men även om man lyfter pension kan man påverka driftskostnaderna eftersom många ligger med fondanknutna pensionslösningar. Det kan vara idé att lyfta från de stora bankerna och försäkringsbolagens vinster till sig själv som försäkrad.

–         Med några enkla knapptryckningar kan man förflytta sin dyra fondförvaltning till indexreglerade fonder och i snitt sänka kostnaden med en procent per år. Vid ett pensionskapital på en miljon innebär det att man lyfter över 10 000 kr om året till sin egen förvaltning.

Fotnot:

Den nya beräkningen gäller inkomst- och tilläggspensionen.

Sysselsättningen ökade 2014 jämfört med 2013 och AP-fonderna bidrog positivt till systemets tillgångar med en avkastning på 12,0 procent eller 127 miljarder kronor.

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet sänks 2016 med 200 kronor, vilket motsvarar -0,4 procent. Det innebär att de personer som har lägst pension, det vill säga de som har enbart garantipension eller en stor del garantipension, får sänkt pension med cirka 30 kronor i månaden.

De pensionärer som har bostadstillägg och får höjd pension kan vid årsskiftet få sänkt bostadstillägg eftersom pensionen höjs. Från den 1 september i år höjs dock bostadstillägget med upp till 100 kronor i månaden

Premiepensionens förändring får vi veta först i december. Januari- juni var värdeförändringen i premiepensionsfonderna +nio procent.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren