Samhälle

Pensionsökningen äts upp av inflationen

En smarrig nyårstårta till oss pensionärer - men det kanske inte blir så mycket kvar i slutänden... Foto: odense-marcipan.se.

Pensionsmyndigheten: inkomst- och tilläggspensionerna beräknas öka med 1,4 procent 2019.

Det låter ju som en trevlig nyårstårta för oss pensionstagare även om inflationen som nu är över två procent sannolikt äter upp det mesta av tårtan.

– Inkomstpensionens utveckling beror på hur inkomsterna bland förvärvsaktiva utvecklas. Total ökning av den inkomstgrundade allmänna pensionen beror också på hur premiepensionen utvecklas vilket står klart i december, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Garantipensionen och värdet av de flesta tjänstepensioner, bestäms av prisbasbeloppet som ökar med 2,2 procent 2019.

Balanstalet är nu över ett vilket betyder att inkomstpensionssystemet har överskott. Därför har den balansering som inleddes 2010 och som medförde ett antal sänkningar av pensionen, upphört 2018.

Med en pension på 15 000/mån betyder 1,4 procent ca 200 kr plus före skatt. 2,2 procent betyder drygt 300 kr plus/mån.

I regeringens händer

Det som kan rädda en del av grädden på tårtan är de utlovade skattesänkningarna för pensionärerna. De ligger i regeringens händer. Och om man hinner lösa regeringsfrågan så att några viktiga beslut kan fattas, eller lyckas enas kring en budget, vet vi intet när detta skrivs.

Så höjs pensionen för olika grupper:

1,5 miljoner pensionärer som varken har garantipension eller bostadstillägg får sin inkomstpension höjd med 1,4 procent.

400 000 pensionärer med en del som garantipension får en ökning mellan 1,4 och 2,2 procent.

Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får cirka 2,2 procent i ökad allmän pension.

Genomsnittlig allmän pension före skatt:

Alla: 12 400 kronor per månad (juli 2018)
Kvinnor: 10 900 kronor per månad (juli 2018)
Män: 14 000 kronor per månad (juli 2018)
Genomsnittlig total pension före skatt
Alla: 17 400 kronor per månad (2016)
Kvinnor: 14 300 kronor per månad (2016)
Män: 21 100 kronor per månad (2016)

Källa: Pensionsmyndigheten

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren