Upplevt

Plats för akademiska samtal

En interiörskiss av White arkitekter.

Uppsala har fått en ny teater som troligen inte så många känner till – den Humanistiska teatern vid Campus engelska parken.

Det är ingen teater i vanlig mening med plats för shower och musikaler utan mer än akademisk träffpunkt som enligt intentionerna ska vara en ”gränslös arena för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt”.

Utformning och användning för tankarna till den kända anatomiska teatern Gustavianum i Uppsala.

– Den Humanistiska teatern blir en mötesplats inom universitetet mellan ämnesområden och fakulteter med det humanistiska samtalet i fokus, enligt Margareta Fahlgren, professor vid Uppsala universitet och ordförande i styrgruppen för projektet. Den Humanistiska teatern öppnar också universitetet mot samhället och uppmanar till samtal, utveckling och kunskapssökande.

Byggnaden består av en hästskoformad hörsal som rymmer 137 sittplatser samt konferensrum, kontor, mötes- och undervisningslokaler samt sociala ytor och modern teknik med digital teknik och stor bildskärmsvägg.

Lokalerna kommer även att vara tillgänglig för fristående verksamheter och kunna nyttjas kvällstid för olika evenemang, föreläsningar och möten. Huset kommer att fungera som kommunikationsstråk mellan befintliga byggnader inom campusområdet.

Exteriören som den ser ut i dag… Foto: Sven-Eric Bergström.

Som en hög cylinder

På utsidan liknar teatern en hög cylinder där den står mellan Uppsala universitets institutioner vid Thunbergsvägen 3 i Uppsala.

Fasaden består av tunn plåt skapad av konstnären Ann Lislegaard och är ett konstprojekt inspirerat av bland annat Linnés naturbilder. Den kommer att belysas och se olika ut beroende på väder och tid på dygnet.

…och på skissen av White arkitekter.

Alla har inte varit positiva till projektet. Kritik har kommit från bland andra Karolina Andersdotter, före detta ordförande för Humanistiska sektionen på Uppsala studentkår, som i en debattartikel i studenttidningen Ergo beskrev projektet som ett skrytbygge.

Hon räknade upp en lång lista på vad pengarna i stället skulle ha kunnat användas till. Hon nämnde bland annat fler studieplatser och undervisningstimmar.

Sponsra en stol för 5 000 kr

Humanistiska teatern har uppförts av Akademiska hus i nära samarbete med Uppsala universitet. Byggstarten skedde 2015 och inflyttningen under våren 2017. Akademiska Hus investeringar för projektet uppgår till 115 miljoner kronor.

Privatpersoner, företag och organisationer kan sponsra en stol i Humanistiska teatern och få sitt namn på en plakett på en av stolarna. Villkoret är att man skänker 5 000 kronor. Bidraget går oavkortat till aktiviteter och verksamhet vid teatern.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren