Folk, Skrivit, Tyckt

– Politikernas intresse för äldre allt svagare

Foto: Camilla Svensk

Foto: Camilla Svensk

Äldres pensioner, äldreomsorg, diskriminering av äldre – vem bryr sig så länge man inte är där själv? Och varför är det så få politiker som bryr sig?

Det kan man ibland reflektera över, när man nu råkar höra till den kategorin. Och det har en av pensionärsorganisationerna , PRO, som är störst av de fem gjort. Resultatet förskräcker men förvånar inte.

Man har genomlyst frågan ur diverse olika vinklar och presenterade häromdan en rapport, Äldrefrågor på undantag i svensk politik, som borde få många att tänka till.

Åtta av 349 som valdes in till riksdagen i förra valet (2010) är över 65 år, vilket är lika med tre procent. Ingen imponerande siffra direkt.

Medelåldern ligger på 47 år. Det skiljer något mellan de olika partierna, men alla håller sig inom ramen 40 till 50 år…

Av ledamöternas motioner under riksdagsåret 2012/13 handlar 300 om skolan, drygt 270 om arbetslösheten och cirka 250 om polisen. Äldrefrågorna tas upp i cirka 40 motioner.

I kommunerna ser det något bättre ut. De förtroendevalda som är över 65 är ungefär lika många som snittet av befolkningen, med undantag av kvinnor 65 plus. Folkpartiet har de äldsta, miljöpartiet och vänsterpartiet de yngsta företrädarna.

Andelen äldre förtroendevalda i kommunerna har till och med ökat sedan förra valet 2007 med sex procent. Här är det gruppen 50 till 64 år som är överrepresenterad.

PRO har även gått igenom partierna nyhetsarkiv och pressmeddelanden. Folkpartiet och kristdemokraterna är de enda som sticker ut. Det vill säga, de är enligt PRO:s rapport, de enda partier som har haft nyheter och pressutskick som handlar om äldre.

Curt Persson. Foto: Stefan Bladh

Curt Persson. Foto: Stefan Bladh

I förordet konstaterar PRO-ordföranden Curt Persson att resultatet är nedslående och ställer frågan om förbundet kanske borde vara mer självkritiskt. Han skriver också:

– Jag har under de senaste åren märkt ett allt svagare intresse för frågor som rör oss äldre från politikernas sida. Kanske inte i retoriken, men i praktisk handling. Och det bekymrar mig

– Kanske är det för att äldre är kraftigt underrepresenterade i riksdagen, Sveriges högsta beslutande organ? Kanske beror det på att det fortfarande finns en negativ syn på åldrandet? Kanske beror det på att äldre som grupp är mindre politiskt rörliga än andra väljargrupper? Oavsett vilket så saknas politisk handlingskraft.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren