Folk, Krönika

Premiär för Kaianders kulturalmanacka

Chaim Weizmann fixade bomber och fick ett land. Teckning: Kaianders Sempler.

I dag är det premiär för en ny medarbetare på Nyfikengrå, Kaianders Sempler. Han har under många år medverkat i tidningen Ny teknik med texter och teckningar om tekniska och naturvetenskapliga ting satta i historiskt ljus.

Kaianders Sempler.

Han har hyllats för sin mångåriga gärning som folkbildare och blev för ett par år sedan hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola.

För Nyfikengrås läsare kommer Kaianders Sempler att bjuda på en månadskalender med text och teckningar om olika historiska händelser ur ett vetenskapligt perspektiv. Först ut är februari månads almanacksblad:

Kemisten som fick ett eget land

Vi befinner oss i kemiska fakulteten vid universitetet i Manchester. Året är 1915, och första världskriget pågår som bäst.

Innanför en dörr skyltad med texten ”Fermentation” är en man med pipskägg sysselsatt med att hälla en grumlig vätska i en stor behållare. Han har en gyllene davidsstjärna på rockslaget. Han heter Chaim Weizmann, av judisk börd från Pinsk i Vitryssland, utbildad till kemist i Darmstadt och schweiziska Fribourg. 1904 kom han hit till universitetet i Manchester och är nu världsledande när det gäller fermenteringsteknik.

Besöket

Det knackar på dörren, och en elegant klädd mustaschprydd herre träder in i laboratoriet. Man kan tydligt se att han är van att bli åtlydd.

”Doktor Weizmann?” frågar han.

”Det är jag”, svarar Weizmann. ”Vad kan jag göra för er?”

”Mitt namn är Arthur Balfour, och jag representerar hans majestäts regering. England behöver era tjänster. Det är er plikt som nybliven brittisk undersåte att omedelbart ställa er kunskap till landets förfogande. Det har kommit till vår kännedom att ni har utvecklat en ny metod för tillverkning av aceton. Är det korrekt?”

Ja, svarar Weizmann, ”men jag förstår inte…”

”Ni behöver inte förstå. Det räcker med att ni kan producera aceton. Så mycket och så fort som möjligt.”

Datum i februari att minnas:
  • 6   Samernas dag
  • 12 Kant dör 1804 och Charles Darwin dör 1882
  • 15 Galileo Galileis födelsedag 1564
  • 18 Alessandro Volta 1745-1827
  • 19 Copernicus föds 1473 och Svante Arrhenius föds 1859
  • 22 Heinrich Hertz 1857-1894
  • 24 Thomas Newcomen med ångmaskinen 1663-1729
  • 28 Palmemordet 1986.

”Men varför…”

”Doktor Weizmann. Vi har inte tid med småprat. Kan ni tillverka aceton eller inte?”

”l och för sig. Jag har utvecklat en fermenteringsprocess där jag använder en bakterie vid namn Clostridium acetobutylicum. Det hela fungerar ungefär som när man brygger öl eller jäser vin. Men under processens gång bildas inte bara etanol utan framför allt aceton och butanol. Som råvara använder jag stärkelse från hästkastanjer.”

Beslaget

”Utmärkt. I enlighet med parlamentets Munitions War Act av 1915 tar jag härmed hela ert laboratorium i beslag. Från och med nu jobbar ni dag och natt för kronans räkning.”

”Men…”

”Inga men. Ni får naturligtvis betalt i efterskott när kriget väl är vunnet. Om jag förstått det hela rätt är ni en av de ledande inom den sionistiska rörelsen. Är det korrekt?”

”Ja.”

”Och ni vill skapa en judisk stat i Palestina, ett land som för närvarande är kontrollerat av turkarna?”

”Ja.”

Belöningen

”Låt mig då säga så här, doktor Weizmann. Sköter ni er och levererar acetonet kan vi göra mer kordit, vilket innebär mer ammunition vilket i sin tur innebär att vi besegrar såväl tyskar som turkar och kan befria Palestina. Doktor Weizmann, bara ni hjälper England att segra ska ni få ert land. Det ska jag se till. För min del får ni gärna bli president därborta. Om ni vill kan jag skriva en deklaration om saken.”

”Ja tack.”

”Då säger vi så.”

Och så blev det.

Problem för engelsmännen

Det gick inte bra för de brittiska trupperna våren 1915. På västfronten hade man kört fast i ett ställningskrig i Flandern. Britterna beslöt öppna en andra front genom att landsätta trupper på den turkiska halvön Gallipoli vid Dardanellerna.

Men det blev en katastrof. De engelska soldaterna slaktades på stranden av turkiska och tyska kanoner.

Den engelska regeringen hölls ansvarig för förlusterna att inte ha försett trupperna med tillräckligt mycket ammunition. Regeringen svarade med att allt berodde på brist på aceton.

Sedan 1890 hade det traditionella svartkrutet ersatts av kordit som drivsats i artillerigranater. Men för att göra kordit krävdes aceton. Kordit är en blandning av huvudsakligen nitrocellulosa och nitroglycerin.

Men det går inte att bara hälla ner ingredienserna i en bunke och röra om. Då smäller det. För att undvika detta fick man först lösa upp alltsammans i aceton, och sedan torka korditen i strängar.

En lösning för freden

Tack vare Chaim Weizmann och dennes Clostridium acetobutylicum fick man fram tillräckligt mycket aceton så att ammunitionsfabrikerna kunde gå för högtryck.

1917 kom den utlovade Balfourdeklarationen, där britterna gav sionisterna rätten till en judisk nation I Palestina. Två år senare slöt Weizmann ett avtal med prins Faisal av Irak i syfte att skapa goda relationer mellan judar och araber i Mellanöstern. Tyvärr skulle inte historien gå deras väg.

1948 blev Chaim Weizmann staten Israels första president.

I staden Rehovot, söder om Tel Aviv, ligger i dag Weizmanninstitutet, ett av världens ledande naturvetenskapliga forskningsuniversitet.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren