Folk, Skrivit, Tyckt

Privat eller kommunalt äldreboende – nu är skillnaderna kartlagda

Äldreboende på Skogsbruksvägen i Östersund. Foto: ostersund.se

Äldreboende på Skogsbruksvägen i Östersund. Foto: ostersund.se

Vad är bäst, det kommunala eller det privata äldreboendet? Politiker har legat i fastlåsta positioner för eller emot, folk har tyckt i största allmänhet. Men hittills har ingen vetat hur skillnaderna egentligen ser ut. Förrän nu…

Östersunds kommun anlitade en grupp forskare från Nordic Healthcare Group NHG, som är knutna till Karolinska institutet. På samma gata i stan, Skogsbruksvägen, låg nämligen ett äldreboende som kommunen själv drev i egen regi, och ett privat boende som Vardaga, före detta Carema, drev.

Eftersom de båda boendena är exakt lika har man kunnat göra den här studien. Man har undersökt kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi.

Och vad kom man då fram till?
Jo, kvaliteten är densamma, men verksamheten kostar mer på det kommunala äldreboendet.
De boende är lika nöjda oavsett var de bor. På det kommunala boendet uppskattar men maten och tillgången till sjukgymnastik, på det privata gillar man att det är lätt att få kontakt med en läkare.
Personalen på Vardaga förefaller ha dragit vinstlotten även om båda personalgrupperna är lika nöjda.

– Vardagas anställda har mer stöd från ledningen, det finns utvecklade system för bemanning och schemaläggning, utbildning och uppföljning, konstaterar forskningsledaren Fredrik Eklund i en kommentar på kommunens hemsida.

Han säger vidare:

– För det kommunala boendet förefaller det vara en nyckelutmaning att utveckla en mer behovsanpassad bemanning.

Vardaga lever bättre upp till en lista kvalitetskrav som forskarna använder i sin studie. Vardaga klarar kraven fullt ut inom åtta av tio områden. Det kommunala bodendet klarar bara kraven fullt ut inom två av tio områden.

Andra resultat:
Högre sjukfrånvaro i det kommunala boendet.

Där var också bemanningen högre, liksom kostnaden per vårddygn.

Andelen vikarietid av totalt arbetad tid var högre hos Vardaga.

Chefen för vård- och omsorgsförvaltningen Lars Liljedahl, som intervjuades av Nyfikengrå för ett par veckor sedan om ett europeiskt samarbete, säger så här om resultatet i delstudien:

– Vår tanke är att använda resultatet för att förbättra och utveckla våra äldreboenden i kommunen. Samtidigt kan vi bidra med kunskaper som kan komma till nytta även på den nationella nivån.

Totalt kommer resultat från tre olika mättillfällen att presenteras innan studien är klar våren 2015.

Läs intervjun med Lars Liljedahl här.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren